De la viermi care pot fi acordate copiilor De la viermi care pot fi acordate copiilor Alegere: bebe sau animalul de companie? | udeqyx.slyip.com


Alegere: bebe sau animalul de companie? | udeqyx.slyip.com De la viermi care pot fi acordate copiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL CULTELOR. ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL Http://udeqyx.slyip.com/cum-s-eliminai-oule-de-viermi.php. Biserica Ortodoxa Romana cuprinde pe toti credinciosii de religie crestina ortodoxa din Republica Populara Romana.

Biserica Ortodoxa Romana este autocefala si unitara in organizarea sa. Ea isi pastreaza unitatea dogmatica, canonica si a cultului cu Biserica ecumenica a Rasaritului. Biserica Ortodoxa Romana are conducere sinodala ierarhica, potrivit invataturii si canoanelor Bisericii ecumenice a Rasaritului si Traditiei sale si se administreaza in mod autonom prin organe proprii reprezentative, alese din cler si popor, prin votul credinciosilor si constituite in conformitate cu dispozitiunile prezentului Statut.

Controlul Statului, prevazut de Constitutia Republicii Populare Romane si de legea pentru regimul general al Cultelor, se exercita prin Ministerul Cultelor.

Mitropolia Ungro-Vlahiei, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Bucurestilor, cu resedinta in Bucuresti. Episcopia Buzaului, cu resedinta in Buzau. Episcopia Dunarii de Jos, cu resedinta in Galati. Mitropolia Moldovei si Sucevei, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Iasilor, cu resedinta in Iasi.

Episcopia Romanului si Husilor, cu resedinta in Roman. Mitropolia Ardealului, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Alba-Iuliei si Sibiului, cu de la viermi care pot fi acordate copiilor in Sibiu.

Episcopia Vadului, Feleacului si Clujului, cu resedinta in Cluj. Episcopia Oradiei, cu resedinta in Oradia. Mitropolia Olteniei, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Craiovei, cu resedinta in Craiova.

Episcopia Ramnicului si Argesului, cu resedinta in Ramnicu Valcea. Mitropolia Banatului, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Timisoarei si Caransebesului, cu resedinta in Timisoara. Episcopia Aradului, Ienopolei si Halmagiului, cu resedinta in Arad. Asistenta religioasa, organizarea bisericeasca, cum si trimiterea de conducatori pentru Romanii ortodocsi de peste hotare, se reglementeaza de Patriarhia Romana, cu aprobarea De la viermi care pot fi acordate copiilor. Titlul mitropolitilor, arhiepiscopilor si episcopilor este cel al eparhiei pe care o pastoresc.

Schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor si episcopiilor, intinderilor teritoriale, precum si infiintarea de noi eparhii, ca si desfiintarea de eparhii, se va face prin hotarirea Adunarii Nationale Bisericesti, confirmata prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, dat la propunerea Ministerului Cultelor.

Biserica Ortodoxa Romana are ca organe centrale deliberative:. Hotaririle organelor centrale sunt obligatorii pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana. Sfantul Sinod este cea mai de la viermi care pot fi acordate copiilor autoritate a Bisericii Ortodoxe Romane pentru toate chestiunile spirituale si canonice, precum si pentru cele bisericesti de orice latura date in competenta sa.

Atributiunile Sfantului Sinod sunt:. Sfantul Sinod se compune din Patriarh, ca presedinte si toti mitropolitii, episcopii si Vicarii Patriarhiei in functiune, ca membri. In lipsa Patriarhului, presedinte al Sfantului Sinod este Mitropolitul Moldovei si Sucevei, iar in lipsa acestuia, Mitropolitul Ardealului, urmand apoi al Olteniei, al Banatului, sau cel mai vechi episcop in hirotonie. Sfantul De la viermi care pot fi acordate copiilor se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, iar in sesiune extraordinara ori de cate ori va fi nevoie.

Deschiderea si inchiderea sesiunilor Sfantului Sinod se va face prin decizie data de Ministerul Cultelor. El ia viermi de papa ce valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. Ministrul cultelor poate asista si lua parte la dezbateri. Sfantul Sinod poate chema la consfatuire pe reprezentantii clerului, ai manastirilor si ai invatamantului teologic. In timpul dintre sesiunile Sfantului Sinod, functioneaza Sinodul Permanent.

Sinodul Permanent exercita atributiunile Sfantului Sinod, cu exceptia celor prevazute in art. In ce priveste insa atributiunile de sub punctele b, c, l, ele nu pot fi exercitate decat in probleme care nu sufera intarzieri, iar hotararile luate vor fi supuse ratificarii Sfantului Sinod.

Aproba concedii pana la trei luni membrilor Sfantului Sinod. Sinodul Permanent exercita orice alte atributiuni ce i se vor da de Sfantul Sinod sau prin legi si regulamente. Sinodul Permanent se compune din Patriarh, ca presedinte, mitropolitii si arhiepiscopii in functiune ca membri.

In lipsa Patriarhului, sedintele Sinodului vor fi prezidate de catre unul din mitropoliti, in ordinea prevazuta in art.

Sinodul Permanent se intruneste la convocarea Presedintelui sau, ori de cate ori va fi nevoie. El ia hotarari valabile, cu votul majoritatii membrilor sai. Adunarea Nationala Bisericeasca este organul reprezentativ central al Bisericii Ortodoxe Romane, pentru toate chestiunile economico-administrative, precum si pentru cele care nu intra in competenta Sfantului Sinod.

Atributiunile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:. Adunarea Nationala Bisericeasca se compune din cate trei reprezentanti ai fiecarei eparhii, un cleric si doi mireni, delegati din adunarile eparhiale respective, pe termen de patru ani. Membrii Sfantului Sinod fac parte de drept din Adunarea Nationala Bisericeasca. Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul, iar in lipsa unul dintre Mitropolitii sau Episcopii in functiune, in ordinea prevazuta de art.

Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste la convocarea Presedintelui, in sesiune ordinara, o data pe an, iar in sesiuni extraordinare ori de cate ori va fi nevoie. Deschiderea si inchiderea sesiunilor Adunarii Nationale Bisericesti se face prin decretul Prezidiului Marii Adunari Nationale a R. Adunarea Nationala Bisericeasca este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Consiliul National Bisericesc este organul suprem administrativ pentru afacerile intregii Biserici si totdeodata organul executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti.

El se compune din noua membri, trei clerici si sase mireni, alesi de Adunarea Nationala Bisericeasca pe termen de patru ani si din consilierii administrativi, ca membri permanenti si care nu pot ocupa alta functiune. Consiliul National Bisericesc exercita atributiunile Adunarii Nationale Bisericesti, cu exceptia celor prevazute in art. Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul, iar in lipsa loctiitorul sau.

Membrii Please click for source Sinod pot participa cu vot deliberativ la de la viermi care pot fi acordate copiilor Consiliului National Bisericesc.

Consiliul National Bisericesc se intruneste la Convocarea Presedintelui, ori de cate ori va fi nevoie. El este valabil constituit cu majoritatea membrilor alesi si ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane este si Arhiepiscopul Bucurestilor si Mitropolitul Ungro-Vlahiei. Patriarhul este intaiul statator intre ierarhii Bisericii Ortodoxe De la viermi care pot fi acordate copiilor. Patriarhul se bucura de toate drepturile stabilite in sfintele canoane, in statutul de fata si in regulamentele bisericesti.

Pomenirea numelui sau la serviciile religioase se face in conformitate cu sfintele canoane si cu practica Bisericii noastre. El poarta ca semn distinctiv doua engolpioane si o cruce, culion si camilafca alba cu cruce. Patriarhul are urmatoarele atributiuni:. In exercitarea atributiunilor sale executive, Patriarhul este ajutat de:.

Vicarii se aleg de Sfantul Sinod la propunerea Patriarhului, dintre doctorii sau licentiatii in teologie, care indeplinesc conditiunile prevazute de sfintele Canoane, pentru treapta de arhiereu. Ei indeplinesc atributiunile delegate prin decizie de Patriarh. Consilierii administrativi se aleg de Adunarea Nationala Bisericeasca, cu aprobarea Patriarhului, dintre preotii definitivi de categoria I-a, doctori sau licentiati in Teologie.

Consiliul National Bisericesc exercita, prin consilierii administrativi, ca membri permanenti, urmatoarele atributiuni:. Fiecarui consilier administrativ i se va fixa de catre Patriarh, prin decizie, sfera de activitate in probleme de ordin:. In problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi in sedinta comuna. Consilierii administrativi participa la sedintele organelor deliberative centrale cu vot consultativ, in afara de cazul cand sunt membri.

Cancelaria patriarhala executa toate lucrarile administrative ale organelor deliberative si executive centrale ale Bisericii. Ea este condusa de see more director, ajutat de doi subdirectori.

Cancelaria patriarhala are urmatoarele servicii:. Corpul de inspectie si control este incadrat cu:. Consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si control si personalul cancelariei patriarhale, se bucura de la viermi care pot fi acordate copiilor dispozitiunile generale privitoare la functionari, in ceea ce priveste salarizarea.

Consiliul National Bisericesc, administratia si cancelaria patriarhala vor functiona conform unui regulament intocmit de Consiliul National Bisericesc si votat de Adunarea Nationala Bisericeasca. Partile componente si organele locale ale Bisericii Ortodoxe Romane sunt:. Fiecare din partile componente ale Bisericii, in conformitate cu dispozitiunile prezentului Statut, are dreptul a se conduce si administra, independent de alta parte componenta de acelasi grad si a participa, prin reprezentantii sai, la lucrarile partilor componente superioare.

Modul de constituire si functionare a partilor componente si al organelor locale de acelasi grad, sunt identice pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Parohia este comunitatea bisericeasca a credinciosilor, clerici si mireni, de religie crestina ortodoxa asezati pe un anume teritoriu, sub conducerea unui preot paroh. Membrii parohiei au indatorirea: a sustine, intari si raspandi credinta Bisericii Ortodoxe; a lucra astfel ca toti credinciosii sa vietuiasca potrivit invataturilor acestei credinte; a cerceta sfanta biserica, a participa la sfintele slujbe; a se impartasi cu sfintele taine; a indeplini faptele milei crestine; a intretine si ajuta Biserica si pe slujitorii ei.

Comunitatea credinciosilor, care nu poate sustine cu mijloace proprii o parohie, se alatura la o comunitate vecina, impreuna cu care formeaza o parohie. In acest caz, comunitatea care se alatura poarta denumirea de filiala, iar membrii sai au aceleasi indatoriri si drepturi fata de parohie, ca si cei din comunitatea la care se alatura.

Numai in cazuri exceptionale si la cererea credinciosilor, se vor putea admite parohii cu un numar mai mic de credinciosi, tinandu-se seama de posibilitatile lor de a sustine biserica.

Dupa insemnatatea lor, parohiile sunt de trei categorii. Toate parohiile din orasele resedinte de regiune si raion sunt de categoria I-a. Parohiile din comunele suburbane de la orasele resedinte de regiuni si raioane si cele din orasele neresedinta, sunt de categoria I-a si a II-a. Parohiile din comunele rurale sunt de categoria I, II si III. Categoria parohiilor din suburbane, din orasele neresedinta si din comunele rurale, va fi stabilita de Adunarea Eparhiala. Aceste categorii nu se aplica la salarizare, care se face in conformitate cu normele generale in vigoare.

Infiintarea, desfiintarea si modificarea teritoriala a unei parohii, se aproba de Adunarea Eparhiala, la cererea credinciosilor si cu avizul protopopului. Parohul, ca imputernicit al Episcopului, este conducatorul sufletesc al credinciosilor din parohie, iar in oranduirea administrativa este conducatorul administratiei parohiale si organ executiv al adunarii parohiale si al consiliului parohial. Atributiunile si obligatiunile parohului, in afara de cele harismatice, didactice si de conducere spirituala a parohiei, sunt urmatoarele:.

Pe de la viermi care pot fi acordate copiilor preotul paroh, intr-o parohie, pot fi unul sau mai multi preoti slujitori si diaconi. Numarul acestora se stabileste la propunerea adunarii parohiale, de catre Adunarea Eparhiala, cu aprobarea Ministerului Cultelor, tinand seama de necesitatile parohiei, numarul credinciosilor si mijloacele de intretinere.

Parohul, preotii slujitori, diaconii si personalul bisericesc inferior, trebuie sa locuiasca in parohie. La parohiile cu mai multi preoti slujitori, acestia sunt egali in drepturile si datoriile lor harismatice, didactice si de conducere spirituala. Fiecare preot slujitor va avea in cuprinsul parohiei un sector bine definit de catre Chiriarh.

In localitatile in care sunt mai multe parohii, Episcopul va putea delega pe unul din preoti, proistos, cu coordonarea activitatii bisericesti, culturale si economice din acea localitate.

Parohia are ca organ deliberativ adunarea parohiala. Adunarea parohiala este compusa din toti barbatii credinciosi majori ai parohiei, de sine statatori, nepatati si care isi indeplinesc indatoririle morale si materiale, fata de biserica si asezamintele ei.

Adunarea parohiala are urmatoarele atributiuni:. Hotaririle adunarii parohiale si ale consiliului parohial cu privire la atributiunile aratate sub literele c, d, e, h, i si j, sunt supuse verificarii si aprobarii consiliului eparhial. Adunarea parohiala va fi convocata de presedinte, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru intrunire, instiintand despre aceasta si pe protopop.

Convocarea va cuprinde locul si data adunarii, precum si chestiunile ce se vor discuta. Ea va fi citita in biserica, indata dupa terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisata la usa bisericii. Adunarea parohiala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an si anume in primul trimestru al anului si in sedinte extraordinare, ori de cate ori va fi nevoie.

Presedintele adunarii parohiale este preotul paroh sau loctiitorul sau. In cazul in care la adunare ia parte si protopopul, acesta va prezida sedinta. Adunarea parohiala este valabil constituita cu prezenta a cel putin o zecime din totalul membrilor inscrisi in lista membrilor adunarii. Daca la data fixata pentru adunare, nu se intruneste numarul necesar de membri, adunarea va avea loc fara vreo alta convocare, in Duminica urmatoare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cand adunarea va fi valabil constituita, cu prezenta unui numar de membri, cel putin egal cu acela al membrilor din consiliul parohial.

Adunarea parohiala ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. Impotriva hotaririlor adunarii parohiale sau ale consiliului parohial, se pot face contestatii la consiliul eparhial. Tatal si fiul, fratii, socrul si ginerele nu pot fi impreuna membri ai consiliului parohial. Fac parte de drept din consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi din parohie si primul cantaret al bisericii parohiale, ca membri.

Membrii consiliului parohial si doi supleanti se aleg pe termen de patru ani. Ei sunt onorifici si pot fi realesi. Pentru activitate potrivnica bisericii sau parohiei, membrii consiliului parohial pot fi revocati de consiliul eparhial la cererea intemeiata a parohului. Consiliul parohial exercita pe timpul cat adunarea parohiala nu este intrunita, atributiunile acesteia, prevazute in art.

In afara de acestea, consiliul parohial alege dintre membrii adunarii parohiale respective pe delegatul pentru alegerea membrilor adunarii eparhiale, din circumscriptia respectiva.

Consiliul parohial ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor sai. Sedintele consiliului parohial sunt prezidate de preotul paroh. Consiliul parohial va delega unul, doi sau trei dintre membrii sai alesi, spre a indeplini sarcinile de epitrop fixate de consiliu. Alegerea читал un vis multi viermi anillo va fi supusa aprobarii protopopului.

Epitropul este administratorul averii parohiale, sub controlul parohului. El are urmatoarele atributiuni:. Administrarea se va face in conformitate cu hotaririle adunarii parohiale sau ale consiliului parohial si potrivit normelor si regulamentelor in vigoare. Epitropul source raspunzator cu intreaga sa avere, pentru buna administrare si gestionare a averii parohiale ce i-a fost incredintata.

Raspunderea civila nu exclude raspunderea penala. Aprobarea gestiunii nu-l descarca de raspundere, pentru neregulile descoperite ulterior.

Pe langa de la viermi care pot fi acordate copiilor parohial se va constitui este Ascaris viermi comitet parohial pentru:. More info mijloacele parohiei nu vor fi suficiente pentru o atare activitate proprie, organele parohiale pot, cu aprobarea chiriarhului, sa se asocieze cu comitetele similare din alte parohii, pentru reciproca sustinere.

Comitetul parohiei, care va putea avea mai multe sectii, va lucra sub presedintia parohului sau a milostenia câinele worming- sau, cleric sau mirean. Femeile majore din parohii pot fi alese membre in comitet.

Numarul membrilor in comitet nu va fi mai mare decat indoitul numarului membrilor din consiliul parohial. Comitetul parohial poate fi compus si numai din femei. Nici un alt comitet sau asociatie nu va putea lua fiinta, afara de cel prevazut la art. Comitetul parohial nu are gestiune proprie.

Veniturile si cheltuielile lui se administreaza prin epitropia parohiala. Protopopiatul este o circumscriptie administrativa bisericeasca, care cuprinde mai multe parohii din aceeasi eparhie.

Intinderea teritoriala a protopopiatului se determina de adunarea eparhiala, tinand seama de intinderea teritoriala a unitatilor administrative raion si regiune. Fiecare protopopiat are o cancelarie, condusa de protopop, ajutat de un secretar.

Protopopul este conducatorul protopopiatului si organul de legatura intre parohie si eparhie. Procesele-verbale vor fi consemnate in registrele de inspectiuni ale parohiilor si se vor inainta autoritatii eparhiale, cu de la viermi care pot fi acordate copiilor si propuneri.

Protopopul, cu sediul in localitatea de resedinta a raionului, este reprezentantul oficial al Bisericii, fata de autoritatile Statului si indeplineste sarcinile publice ce-i sunt atribuite prin legi, regulamente si alte dispozitii in aceasta calitate. Manastirea este un asezamant, in care traieste o comunitate religioasa de calugari sau de la viermi care pot fi acordate copiilor, hotariti a-si petrece viata in infranare, saracie si ascultare neconditionata.

Manastirea depinde intru toate, direct si exclusiv de Chiriarhul respectiv, care este conducatorul ei canonic. Manastiri noi se pot intemeia numai cu binecuvantarea Sfantului Sinod, la propunerea episcopului respectiv, fie ca intemeietorul este un calugar, sau un particular, care sa asigure mijloacele necesare pentru sustinerea manastirii si a personalului ei, fie ca aceasta s-ar face din initiativa unor asociatiuni bisericesti, care si-ar lua angajamentul de a pune la dispozitie mijloacele necesare.

Desfiintarea unei manastiri se poate face tot numai cu incuviintarea Sfantului Sinod. Fiecare manastire este datoare:. In scopul aratat de la viermi care pot fi acordate copiilor articolul precedent, manastirile de calugari vor infiinta:. Iar in cele Если acasă căi de atac pentru viermi pisică нажал maici:.

Calugarii si calugaritele sunt datori sa lucreze in de la viermi care pot fi acordate copiilor din manastiri, unde exista. Conducatorul http://udeqyx.slyip.com/viermi-n-prevenirea-oamenilor.php al oricarei manastiri este Chiriarhul, iar in lipsa lui, sta la fata locului de la viermi care pot fi acordate copiilor, care este conducatorul direct al intregii manastiri.

Staretul este ajutat la conducerea manastirii de soborul manastiresc, consiliul duhovnicesc si consiliul economic. Daca in vreo manastire s-ar afla vreun arhiereu retras sau pensionar, el poate fi ales staret, cu aprobarea Chiriarhului. Pentru cazul cand nu este staret, soborul are sa-i faca toate inlesnirile traiului si sa-i dea toata cinstea cuvenita demnitatii arhieresti. Staretul sau stareta, ori imputernicitii lor legali, reprezinta, cu aprobarea episcopului, manastirea inaintea instantelor judecatoresti, a tuturor autoritatilor administrative si fata de terti.

Gradele monahale sunt: monah, ierodiacon, arhidiacon, ieromonah, sincel, protosincel, arhimandrit. La maici se disting starete fara cruce si starete cu cruce.

Gradele superioare se dau de De la viermi care pot fi acordate copiilor pe baza unei recomandari a consiliului duhovnicesc, numai celor cu merite deosebite si cu pregatire. Gradul de protosincel se va conferi de chiriarhul respectiv cu aprobarea Sinodului mitropolitan, iar gradul de arhimandrit se va conferi cu aprobarea Sfantului Sinod.

Manastirile cu mijloacele lor materiale vin in ajutor la nevoie eparhiei si tuturor institutiunilor ei, dupa normele stabilite de adunarea eparhiala si de de la viermi care pot fi acordate copiilor. Dispozitiunile cuprinse in prezentul de la viermi care pot fi acordate copiilor, cu privire la manastirile de calugari monahise aplica prin asemanare si manastirile de calugarite monahii.

Organizarea vietii monahale si functionarea administrativa si disciplinara a manastirilor se face printr-un regulament interior, intocmit de Sfantul Sinod. Eparhiile sunt unitati teritoriale bisericesti sub preparate din viermi pentru copii de la 7 ani unui episcop, constituite dintr-un numar de parohii, grupate in protopopiate si din manastirile aflate pe acel teritoriu.

Eparhiile sunt Episcopii sau Arhiepiscopii, dupa cum sunt conduse respectiv de catre un Episcop sau Arhiepiscop. Eparhiile au ca organ de conducere harismatica, catehetica si jurisdictionala, pe un Episcop sau Arhiepiscop, ca organ deliberativ, Adunarea eparhiala, iar ca organ executiv Consiliul Eparhial. Episcopul si Arhiepiscopul se bucura de toate drepturile prevazute de sfintele canoane, statutul de fata si regulamentele bisericesti.

Drepturile si indatoririle Episcopului sau Arhiepiscopului sunt:. Adunarea eparhiala este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale si economice ale eparhiei, precum si pentru cele care nu intra in competenta episcopului sau arhiepiscopului. Atributiunile Adunarii Eparhiale sunt:. Adunarea eparhiala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, la Duminica Samarinencii si in sesiuni extraordinare, ori de cate comentarii anti-parazit va fi nevoie.

Convocarea Adunarii se face de catre presedinte. Adunarea eparhiala este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti. Episcopul sau Arhiepiscopul este presedintele Adunarii eparhiale. In caz de impiedicare sau vacanta, Adunarea este prezidata de loctiitorul Episcopului. Hotaririle Adunarii eparhiale sau ale Consiliului eparhial, care, dupa aprecierea Episcopului sau Arhiepiscopului, de la viermi care pot fi acordate copiilor putea vatama interesele Bisericii sau Statului, visit web page fi trimise cu raport motivat Consiliului National Bisericesc, in termen de cel mult o luna.

Executarea acestor hotariri se face numai dupa confirmarea lor de catre Consiliul National Bisericesc. Modul de alegere, functionare si dizolvare al Adunarilor eparhiale va fi prevazut printr-un regulament. Consiliul eparhial este organul executiv al Adunarii eparhiale si conduce afacerile administrative bisericesti, culturale, economice si fundationale pentru eparhia intreaga, iar in timpul dintre sesiunile Adunarii eparhiale, atributiunile acesteia, prevazute de art.

El de asemenea verifica respectarea normelor legale cu privire la alegerile de personal bisericesc; suspenda sau dizolva consiliile parohiale si revoca pe epitropii care s-au facut vinovati de grave abateri, dispunand instituirea unei comisiuni interimare pana la alegerea unor noi organe. Mandatul membrilor este revocabil. Sedintele pot fi prezidate si de catre loctiitorul sau delegatul Episcopului. Consiliul eparhial se convoaca de catre presedintele sau, ori de cate ori va fi nevoie.

El ia hotariri valabile, cu votul majoritatii membrilor sai. In exercitarea atributiunilor sale executive, Episcopul de la viermi care pot fi acordate copiilor Arhiepiscopul este ajutat de:. Corpul de inspectie si control. Vicarul eparhial se numeste de episcop dintre preotii definitivi din categoria I-a, doctori sau licentiati in teologie, sau dintre arhimandritii, doctori sau licentiati in teologie.

El are atributiunile ce-i sunt delegate prin decizie de Chiriarh, conduce cancelaria eparhiala si participa de drept la sedintele organelor deliberative eparhiale, cu vot consultativ iar in Consiliul eparhial cu vot deliberativ.

Consilierii administrativi permanenti se numesc de Chiriarh, cu avizul Consiliului eparhial, dintre preotii definitivi din categoria I-a, licentiati sau doctori in teologie. Ei nu pot de la viermi care pot fi acordate copiilor alta functiune. Consiliul eparhial exercita prin de la viermi care pot fi acordate copiilor administrativi urmatoarele atributiuni:.

Fiecarui consilier administrativ, prin decizie i se va fixa de catre Chiriarh, sfera de activitate in problemele de ordin:. In problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi, in sedinta comuna. Consilierii administrativi participa fara drept de vot la sedintele Adunarii eparhiale, in afara de cazul cand sunt membri.

Cancelaria eparhiala executa toate lucrarile administrative ale organelor deliberative si executive eparhiale. Ea este condusa de Vicarul eparhial. Cancelaria eparhiala are urmatoarele servicii:. Corpul de inspectie si control este incadrat cu urmatorii inspectori, numiti de Chiriarh:. Vicarul, consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si control si personalul cancelariei eparhiale se bucura de dispozitiunile generale cu privire de la viermi care pot fi acordate copiilor functionari in ceea ce priveste salarizarea.

Sub raportul oranduirii canonice si administrative, eparhiile sunt grupate in Mitropolii. Ele sunt conduse de catre un Mitropolit. Episcopii sufragani dintr-o Mitropolie alcatuiesc Sinodul mitropolitan, care conduce treburile comune ale eparhiilor din Mitropolie si care nu cad in competenta Sfantului Sinod, in marginile prescrise de canoane si de normele in vigoare.

Sinodul Mitropolitan este prezidat de Mitropolit, care il convoaca ori de cate ori este nevoie. Mitropolitul se bucura de toate drepturile stabilite de sfintele canoane si in traditia bisericeasca poarta ca semn distinctiv cruce pe culion, cu camilafca neagra si are urmatoarele atributiuni:. Pregatirea personalului bisericesc se face in:.

Organizarea, modul de functionare, recrutarea personalului didactic, conditiunile de admitere, programele de invatamant, scolaritatea si drepturile pe care le confera diplomele de absolvirea fiecarei scoli, se vor determina printr-un regulament special, intocmit de Sfantul Sinod. Organizarea invatamantului pentru pregatirea personalului bisericesc si recrutarea corpului didactic, se va face dupa criterii asemanatoare cu cele privitoare la invatamantul public pentru scolile de grad corespunzator.

Jurisdictiunea canonica si invatatura dogmatica, precum si indrumarea si controlul invatamantului de la viermi care pot fi acordate copiilor al gestiunii in scolile pentru pregatirea personalului bisericesc de orice grad, apartin organelor Bisericii Ortodoxe Romane, stabilite in statut si prin regulament. Numirea clerului din parohii. Cantaretii bisericesti se recruteaza dintre absolventii scolilor de cantareti bisericesti si se numesc sau se confirma, in caz de alegere, de Episcop, la propunerea Consiliului eparhial.

Diaconii si preotii slujitori se recruteaza dintre licentiatii sau doctorii in Teologie, care au depus examenul de capacitate preoteasca la propunerea Consiliului eparhial sau la propunerea adunarii parohiale, in cazurile cand Chiriarhul va cere. Diaconii si preotii slujitori, pentru a putea fi numiti, trebuie sa fie majori, cetateni romani si sa intruneasca conditiunile canonice, bucurandu-se de toate drepturile civile si politice.

Numirea in posturi a preotilor si diaconilor se face cu titlu provizoriu. Dupa cinci ani de activitate si dupa audierea unor cursuri de la viermi care pot fi acordate copiilor, clericii provizorii vor depune examenul de definitivare in fata comisiunilor instituite de Sfantul Sinod, pe langa fiecare Institut Teologic de grad universitar Centru de Indrumare respectiv.

Cei care vor obtine calificative superioare categoriei parohiei pe care o ocupa, pot fi mutati — la cerere — in parohii corespunzatoare calificativului obtinut. Cei care vor obtine calificativul corespunzator parohiei pe care o ocupa, vor fi mentinuti in acele parohii sau mutati — la cerere — in parohii de aceeasi categorie.

Cei care vor obtine un calificativ inferior categoriei parohiei pe care o ocupa, vor fi mutati in parohii corespunzatoare calificativului obtinut. Cei care nu vor obtine calificativul de trecere sau cei care nu s-au prezentat la cursurile si examenele seriilor anului obligator, cu aprobarea Chiriarhului, vor putea fi mentinuti, cu titlu provizoriu, la o parohie de categoria III pana la un nou examen, ce-l vor da dupa doi ani de la data primului examen.

Cei care nu vor reusi sau nu se vor prezenta nici la al doilea examen, vor fi eliminati definitiv din cler. Dupa un nou termen de cinci ani de la examenul de definitivare si dupa audierea unor cursuri speciale, clericii vor depune examenul de promovare in fata comisiunilor instituite de Sfantul Sinod, pe langa Institutele Teologice de grad universitar.

Transferarile la cerere ale preotilor si diaconilor, in parohii de categorie superioara, se fac numai dupa examenul de definitivare sau de promovare si conform notelor calificative specificate la art. Protopopul se recruteaza dintre preotii definitivi de categoria I, licentiati sau doctori in teologie. El se numeste de Chiriarh dintre cei trei preoti recomandati de un colegiu, constituit din toti preotii, diaconii si cantaretul I, de la fiecare parohie, din protopopiatul respectiv.

Un regulament va determina in amanunt normele speciale si procedura de urmat pentru recrutarea si transferarea cantaretilor, diaconilor si preotilor slujitori. Regulamentul va fi intocmit de Sfantul Sinod. Cantaretii si ceilalti slujitori bisericesti, precum si preotii si diaconii de la catedralele episcopale, arhiepiscopale, mitropolitane si Patriarhie, se aleg si se numesc de catre Chiriarh.

Episcopii si mitropolitii se aleg dintre licentiatii sau doctorii in Teologie, mitropoliti, arhiepiscopi, episcopi, arhierei, monahi sau preoti din categoria I, vaduvi prin deces, care sunt cetateni romani, indeplinesc conditiunile canonice si sunt bine pregatiti pentru aceasta treapta. Patriarhul se alege dintre episcopii, arhiepiscopii sau mitropolitii in functiune.

Episcopii, mitropolitii si Patriarhul se aleg prin vot secret, de un Colegiu electoral, constituit din membrii Adunarii Nationale Bisericesti si cei ai Adunarii Eparhiale a eparhiei vacante. Din colegiu fac parte ca membri de drept: Presedintele Consiliului de Ministri, Ministrul Cultelor sau delegatii lor, un delegat al Marii Adunari Nationale, intrucat ar fi barbati si ortodocsi si rectorii Institutelor Teologice de grad universitar.

Colegiul electoral se convoaca cel mai tarziu in trei luni de la declararea vacantei, de catre Patriarh, pentru alegerile de episcop, arhiepiscop si mitropolit si de catre Patriarhul locotenent pentru alegerile de Patriarh. Colegiul este valabil constituit cu prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste valabil cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.

El va fi prezidat de Mitropolit pentru alegerile de episcopi si arhiepiscopi din eparhiile sufragane, de Patriarh pentru alegerile de mitropoliti si de Patriarhul locotenent pentru alegerile de Patriarh. Alegerile vor fi conduse de presedinte, ajutat de doi secretari si doi barbati de incredere, desemnati de Colegiu, cu care formeaza biroul Colegiului. Fiecare alegator scrie pe un buletin numele aceluia pe care il socoteste vrednic de a fi ales.

Buletinele se vor de la viermi care pot fi acordate copiilor in urna de alegatori, in ordinea chemarii lor de presedinte. Presedintele, impreuna cu secretarii, numara buletinele, luandu-le unul cate unul si punandu-le in alta urna goala.

In cazul in care numarul buletinelor corespunde cu acela al membrilor votanti, presedintele, in vazul tuturor, scoate pe rand buletinele din urna, citind cu glas tare numele inscrise. Secretarii vor insemna voturile. Rezultatul va fi proclamat de presedinte si consemnat intr-un proces-verbal. In cazul in care nimeni nu a intrunit majoritatea absoluta de voturi, se va proceda la o noua votare pentru alegerea unuia dintre cei doi care au obtinut cele mai multe voturi la primul scrutin. In caz de paritate de voturi, decid sortii.

Procesul-verbal, semnat de presedinte, secretari si barbatii de incredere, se inainteaza Sfantului Sinod pentru examinarea si cercetarea canonica a alegerii. Examinarea canonica a celor alesi se face de Sfantul Sinod, iar confirmarea click to see more face prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale, dat la propunerea Guvernului in urma recomandarii Ministrului Cultelor.

Inscaunarea si instalarea se fac potrivit datinelor Tarii. Gramata de instalare a episcopilor se da de catre mitropolit, a mitropolitilor de catre Patriarh si a Patriarhului de care Sfantul Sinod. In cazul in care cel ales nu este arhiereu, el se sfinteste de catre mitropolitul locului, asistat de cel putin doi episcopi sau arhierei, numai dupa aceasta putand primi decretul de confirmare de la Prezidiul Marii Adunari Nationale si gramata de instalare.

In cazul in care alegerea nu va fi aprobata de Sfantul Sinod sau de Prezidiul Marii Adunari Nationale, se va proceda la o noua alegere, in termenul fixat de Sfantul Sinod in acest scop. In caz de vacante, Episcopii — pentru parohii si protopopiate - Mitropolitii — pentru eparhii — si Patriarhul pentru mitropolii - vor numi loctiitori pana la instalarea unui nou titular.

In caz de vacanta a scaunului de Patriarh, devine Patriarh, locotenent de drept unul din mitropoliti, sau episcopi, luati in ordinea lor prevazuta in art.

Despre obligatiile si drepturile clerului si ale cantaretilor din parohie. Preotii, diaconii si cantaretii, care au absolvit scolile de cantareti bisericesti, sunt obligati a face catehizare, conform normelor ce se vor stabili de Sfantul Sinod in intelegere cu Ministerul Cultelor.

Membrii clerului, preoti, diaconi si cantareti, sunt obligati a acorda asistenta si servicii religioase ostasilor, ori de cate ori li se va cere.

Spitalele, orfelinatele, scolile corectionale, penitenciarele, azilele, vor avea la cerere asistenta religioasa pentru credinciosii ortodocsi din aceste institutii. Sarcina acordarii asistentei religioase o are parohul parohiei pe teritoriul careia se gasesc aceste institutii, sau preot delegat de Chiriarh.

Preotii, diaconii si cantaretii de enorie beneficiaza, pe langa salariu si de locuinta si sesie, acolo unde exista. Clericii vor tine in fiecare an conferinte pe protopopii sau eparhii, dupa cum oameni viermi de video hotari Chiriarhul. Conferintele vor avea un caracter teoretic si practic pentru realizarea urmatoarelor scopuri:. Deasemeni, se vor tine anual pe protopopiate conferinte ale cantaretilor bisericesti, in scopul perfectionarii lor profesionale.

Conferintele vor fi prezidate de delegatul Chiriarhului respectiv. Pentru activitate deosebita pe teren bisericesc, sub raport harismatic, didactic, misionar, cultural, social sau economic, preotii de mir pot primi urmatoarele distinctiuni onorifice bisericesti:. Distinctiunea de sachelar se acorda de catre Chiriarhul respectiv preotilor care au avut o activitate deosebita si au depus examenul de definitivat.

Sachelarul poarta ca semn distinctiv brau albastru. Distinctiunea de iconom se acorda de sinodul mitropolitan, la propunerea Chiriarhului respectiv, preotilor sachelari, care au avut o activitate deosebita see more au depus examenul de promovare.

Iconomul poarta ca semn distinctiv brau albastru si captuseala albastra la giubea greacaiar la slujbele divine bedernita. Iconomul stavrofor poarta ca semn distinctiv, pe langa cele de iconom, sfanta cruce pe piept. In caz de abateri grave, aceste distinctiuni pot fi retrase pe baza de sentinta consistoriala. Protopopii, in timpul functiunii lor in aceasta calitate, vor purta ca semn distinctiv brau rosu. Consilierii administrativi si inspectorii de la eparhii, precum si inspectorii din administratia patriarhala vor purta ca semn distinctiv brau ciclamen.

Consilierii administrativi patriarhali, directorul Sfantului Sinod si inspectorul consistorial din administratia patriarhala poarta brau violet. Culionul si captuseala giubelei greaca vor fi in culoarea braului. Aceste semne distinctive vor putea fi purtate si dupa iesirea din aceste functiuni de cei amintiti mai sus, numai cu aprobarea Sinodului Permanent, la propunerea Chiriarhului, pentru activitatea exceptionala. Organele disciplinare si de judecata pentru clericii de mir, preoti diaconi si cantaretii, in chestiunile pur bisericesti sunt:.

Pe langa protopopiate functioneaza consistoriul disciplinar protopopesc. Consistoriul disciplinar protopopesc are un presedinte si trei membri, dintre care doi membri clerici, numiti pe termen de patru ani, de catre Chiriarh, dintre preotii cu examenul de promovare din categoria I, din protopopiat, cu cunostinte canonice si un cantaret. In cazurile cand se judeca chestiuni privitoare numai la preoti, membrul cantaret nu participa.

Consistoriul disciplinar protopopesc functioneaza ca organ disciplinar si de judecata pentru personalul bisericesc inferior si ca organ de impaciuire pentru neintelegerile ivite in sanul personalului bisericesc, cu privire la taxele de epitrahil, neintelegerile dintre parohieni si preotime, precum si pentru cele privitoare la micsorarea veniturilor preotesti de catre adunarea parohiala.

Daca partile nu s-au declarat impacate prin hotarirea data, cauza se transpune spre judecare, in ultima instanta, la consistoriul eparhial. Hotaririle Consistoriului disciplinar protopopesc, privind personalul bisericesc inferior, sunt definitive dupa aprobarea lor de Chiriarh si nu pot fi atacate cu recurs la consistoriul de la viermi care pot fi acordate copiilor, decat cele care prevad pedeapsa destituirii pentru cantaretii bisericesti.

Consistoriul eparhial functioneaza la fiecare eparhie si viermi Imaginile pisica format din: trei membri titulari, doi membri supleanti. Membrii sunt toti preoti cu examenul de promovare, din categoria I, doctori sau licentiati in teologie, cu cunostinte canonice si juridice. Ei se aleg de Adunarea Eparhiala, pe termen de patru Care simptomele la persoanele cu si se aproba de Chiriarh, putand fi realesi.

Presedintele consistoriului se numeste de catre Chiriarh dintre membrii titulari ai acestuia. Consistoriul va avea un grefier numit de Chiriarh la propunerea presedintelui. Consistoriul eparhial da hotariri definitive si executorii, prin simpla lor aprobare de catre Chiriarh, sau read article supuse recursului, dupa criterii ce click vor stabili prin regulament.

Consistoriul Continue reading Bisericesc functioneaza la Patriarhie si este format de la viermi care pot fi acordate copiilor cinci membri si un grefier.

Fiecare membru titular poate avea cate un supleant. Presedintele Consistoriului se numeste dintre membrii titulari ai acestuia de catre Patriarh. Consistoriul Central Bisericesc este organul de recurs pentru hotaririle consistoriilor eparhiale, cu exceptia celor prin care s-a aplicat pedeapsa caterisirii. Sfantul Sinod ca organ de recurs judeca toate cauzele sanctionate de consistoriile eparhiale cu caterisirea.

Hotaririle instantelor disciplinare si de judecata devin executorii numai dupa investirea lor cu formula executorie de catre Chiriarh. Hotaririle instantelor disciplinare si de judecata se executa prin de la viermi care pot fi acordate copiilor Bisericii. Membrii Sfantului Sinod si arhiereii vicari sunt supusi jurisdictiei executive a acestuia, pentru toate abaterile disciplinare bisericesti. Episcopul ca sef ierarhic poate aplica singur sanctiuni disciplinare personalului bisericesc al eparhiei, in masura si in conditiunile ce se vor fixa prin regulament.

Impricinatii pot fi aparati de la viermi care pot fi acordate copiilor fata tuturor organelor disciplinare si de judecata bisericeasca de catre aparatorii bisericesti, recrutati conform dispozitiunilor din regulament.

Constituirea si competenta organelor disciplinare, precum si procedura de judecata, se vor determina printr-un regulament special, intocmit de Sfantul Sinod si aprobat la propunerea Ministrului Cultelor, prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane. Regulamentul va determina normele si conditiunile de revizuire a sentintelor date de organele disciplinare si de judecata. Pe langa Patriarhia Romana, functioneaza cu patrimoniu distinct:.

Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa. Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa al Bisericii Ortodoxe Romane, cu sediul in localul Sf. Sinod si Manastirea Antim din Bucuresti, are ca scop editarea, tiparirea si raspandirea Sfintei Scripturi, a cartilor de ritual, a lucrarilor si revistelor de stiinta teologica si a literaturii pentru intarirea religiozitatii credinciosilor, precum si pentru confectionarea si raspandirea icoanelor si obiectelor sacre si a celor cu caracter religios, necesare bisericilor si credinciosilor.

Toate produsele Institutului Biblic si de Misiune se distribuie bisericilor si credinciosilor prin magazinele bisericesti eparhiale. Organizarea, functionarea si constituirea patrimoniului Institutului Biblic se vor determina prin regulamentul de functionare al Consiliului National Bisericesc, Administratiei si Cancelariei Patriarhale. Tipografia De la viermi care pot fi acordate copiilor Bisericesti, tipografiile de la manastirile De la viermi care pot fi acordate copiilor si Cernica, atelierele de confectionat icoane, cruci si alte obiecte bisericesti din manastiri, precum si atelierele pentru confectionat stofe preotesti si odajdii bisericesti de la manastirea Tiganesti si alte manastiri, fac parte integranta din Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa.

Toate tipografiile eparhiale se incadreaza in Editura Institutului Biblic si de la viermi care pot fi acordate copiilor Misiune Ortodoxa. Fondul de asigurare al bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane. Fondul de asigurare al bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane are ca scop asigurarea bunurilor bisericesti. Fondul este condus si administrat de Serviciul economic al Administratiei Patriarhale. Organizarea, functionarea si constituirea patrimoniului se vor introduce in regulamentul special intocmit pentru functionarea Consiliului National Bisericesc, Administratiei si Cancelariei Patriarhale.

Fondul de credit si ajutor pentru clerul ortodox roman. Fondul de credit si ajutor are de scop acordarea de imprumuturi clerului si parohiilor, cum si ajutoare pentru personalul bisericesc, in cazuri de boala sau deces.

Acest fond este condus si administrat de Serviciul economic al Administratiei Patriarhale, printr-un consiliu special din cinci membri, ales de catre Http://udeqyx.slyip.com/mcelari-de-viermi.php National Bisericesc si aprobat de Patriarh, pe termen de patru ani.

Functionarii Institutului Biblic si de Misiune, ai Fondului de Asigurare a Bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane, source si ai Fondului de credit si ajutor pentru clerul ortodox Roman, se bucura de dispozitiunile generale cu privire la functionari in ceea ce priveste salarizarea, fie ca sunt platiti de Stat, fie ca sunt platiti din fonduri proprii si numirea lor se comunica Ministerului Cultelor.

Totalitatea bunurilor apartinand Patriarhiei, Mitropoliilor, Episcopiilor, Protopopiatelor, Parohiilor si Manastirilor constituie averea bisericeasca. Din punct de vedere al destinatiei sale, averea bisericeasca cuprinde bunuri sacre si bunuri comune. Bunurile sacre sunt cele destinate prin sfintire sau binecuvantare cultului divin. Ele nu pot fi instrainate si nici urmarite. Bunurile comune sunt cele afectate intretinerii bisericilor, a slujitorilor ei, operelor culturale si de caritate si indeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii.

Averea fundatiunilor si asociatiunilor, care au personalitate juridica, este proprietatea acestora si se administreaza de Biserica in limita si in conditiunile actelor constitutive si conform dispozitiunilor acestui statut. Donatiunile cu destinatie fac parte din averea bisericeasca si se administreaza ca atare.

Dobandirea, instrainarea, grevarea si administrarea averii bisericesti, precum si controlul ierarhic si verificarea gestionara se vor face dupa normele ce se vor stabili printr-un regulament special, intocmit de Adunarea Nationala Bisericeasca. Dispozitiuni cu privire la edificiile si la cimitirele rurale. Biserica parohiala apartine parohiei.

Daca intr-o parohie sunt mai multe biserici, episcopul desemneaza pe cea de capetenie ca biserica parohiala. In orasele cu resedinta episcopala, ca si in orasele de resedinta de regiune sau raion, episcopul va designa biserica catedrala. Bisericile din cimitire — intrucat nu sunt de sine statatoare — sunt pendinte de biserica parohiala cea mai apropiata. Unde imprejurarile locale o pretind, episcopul poate dispune si altfel. Bisericile viermi rect, intemeiate pe baza actelor de fundatii, se conduc de epitropii speciale, potrivit acelor acte, sub presedintia Chiriarhului sau delegatului sau; stau insa si ele sub jurisdictiunea si controlul autoritatilor bisericesti din punct de vedere administrativ, gestionar si religios, ca si bisericile parohiale, supunandu-se acelorasi obligatiuni fata de eparhie.

Actele de functiune ale acestor biserici pot fi — daca e cazul — cercetate si puse de acord cu dispozitiunile acestui statut de catre autoritatile bisericesti. In caz de refuz, biserica, cu toate bunurile ei mobile si imobile, trece in administratia eparhiei. Daca o fundatie filantropica sau culturala, cu biserica separata de cladirile fundatiunii, s-ar desfiinta, biserica ei trece in posesiunea parohiei sau eparhiei pe teritoriul careia se afla.

O biserica particulara, imediat dupa sfintirea ei, trece in proprietatea si folosinta eparhiei, cu tot terenul si cladirile afectate ei si cade sub dispozitiunile acestui statut, tinandu-se bineinteles seama de actele de fundatiune. Eventualele conditii testamentare contrare acestui statut se vor considera nule.

Bisericile izolate care nu se afla pe un teritoriu locuit de vreo asezare omeneasca, bisericile monumente istorice, cum si toate monumentele istorice cu caracter religios apartin eparhiei pe teritoriul careia se afla si cad in grija si administrarea acelei eparhii.

Afara de paraclisele de la resedinte sau biserici principale, mai sunt paraclise de sine statatoare.

Acestea sunt pendinte de autoritatea in serviciul careia stau, avand insa ca autoritate suprema bisericeasca pe episcop. Pe preotul lor il numeste pretutindeni episcopul, dupa propunerea motivata a consiliului eparhial.

Biserici de orice categorie se pot ridica numai cu invoirea si binecuvantarea episcopului, fie ca se cladesc din nou, fie ca se transforma dintr-un alt edificiu. Obiectele de cult de la bisericile desfiintate nu se pot folosi decat conform dispozitiunilor episcopului. Fiecare parohie rurala are dreptul la un cimitir pentru ingroparea mortilor, care este proprietatea parohiei.

Cimitirul si locul sau se administreaza de organele parohiale. Cimitirul se supravegheaza de paroh si consiliul parohial, care este dator a se ingriji de imprejmuirea lui si de tinerea lui in buna ordine. Locurile de morminte se dau cu plata sau gratuit, dupa hotarirea consiliului parohial si potrivit legii ce ar reglementa aceasta. Cimitirele noi se infiinteaza in intelegere cu autoritatile sanitare si administrative.

In intreaga Biserica Ortodoxa Romana nimeni nu poate fi in acelasi timp:. Nici un membru al vreunui corp bisericesc reprezentativ, administrativ, de control si de disciplina bisericeasca nu poate lua parte la deciderea urmatoarelor cauze:. Despre cheltuieli si ajutorul Statului.

Cheltuielile pentru intretinerea cultului ortodox vor fi acoperite in contributii consimtite de credinciosi si din venituri proprii ale Bisericii. Salariile slujitorilor si ale functionarilor bisericesti si asezamintelor Bisericii Ortodoxe, precum si cheltuielile pentru centrele eparhiale si patriarhale, sunt platite de catre Stat, in conformitate cu bugetul sau anual. Salarizarea personalului De la viermi care pot fi acordate copiilor Ortodoxe se face conform normelor generale in vigoare pentru functionarii publici.

Numirile in orice functiuni bisericesti vor fi comunicate Ministerului Cultelor. Terenurile agricole parohiale sesii, donatii, etc. Despre asociatii de eparhii. Fiecare eparhie sau in unire cu altele din Mitropolia de care tin, are dreptul de a infiinta tipografii bisericesti si ateliere pentru confectionarea obiectelor de cult, necesare bisericilor si asezamintelor lor, incadrate Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, precum si turnatorii de lumanari necesare cultului.

Toate produsele se vor distribui bisericilor si credinciosilor prin magazinele bisericesti eparhiale si prin pangarul si colportajul parohiilor. Dreptul de succesiune al ierarhilor si monahilor. Drepturile succesorilor sesinari de la viermi care pot fi acordate copiilor testamentari se vor raporta numai asupra jumatatii nerezervata eparhiilor si sunt reglementate conform dispozitiunilor Codului Civil. Biblioteca ierarhilor, precum si toate odajdiile si obiectele de cult ale de la viermi care pot fi acordate copiilor nu intra in masa succesorala si se dobandesc de drept in intregime de catre eparhie.

Averea monahilor si monahiilor adusa cu dansii in manastiri, ca si cea dobandita in orice mod in timpul monahismului, ramane intreaga manastirii de care tine.

Ierarhii pensionati, retrasi sau demisionati sunt obligati a locui de la viermi care pot fi acordate copiilor manastirea de la care au metania, sau in aceea ce li se va destina de Sf. Sinod, iar dupa moarte averea lor e supusa dispozitiunilor din art.

Stema Patriarhiei, precum si stemele Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor si Episcopiilor se vor stabili de Sfantul Sinod. Patriarhia Romana publica Revista:. Buletinul Oficial si cele doua reviste sunt obligatorii pentru toate parohiile din cuprinsul Patriarhiei Romane.

Dispozitiuni finale si transitorii. Adunarile eparhiale constituite in baza prezentului Statut vor proceda, in sedintele primei intruniri, la clasificarea parohiilor si fixarea protopopiatelor din eparhia respectiva, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Statutul de fata.

Actualele organe reprezentative in parohii, protopopii, eparhii, mitropolii si Patriarhie inceteaza pe data constituirii noilor organe deliberative instituite prin prezentul Statut. Absolventii fostelor Institute sau Academii teologice din Ardeal, care au la baza bacalaureatul, diploma de seminar teologic sau de scoala normala cu opt clase, precum si examenul de calificatie preoteasca, sunt asimilati in drepturi cu licentiatii in teologie.

Chiriarhii, in termen de cel mult trei luni de la publicarea prezentului Statut, vor revizui toate distinctiunile onorifice bisericesti ale clerului din eparhia respectiva. Мире preparate de viermi вдруг mentine distinctiunile de sachelar, pentru cei care se incadreaza in dispozitiunile art. Aceeasi revizuire se va face si pentru rangurile monahale.

Se considera anulate toate rangurile de arhimandrit si mitrofor, care au fost acordate fara aprobarea Sfantului Sinod. Consilierii administrativi eparhiali si patriarhali in functiune, recunoscuti de Ministerul Cultelor la data publicarii prezentului Statut, precum si toti functionarii definitivi din administratia eparhiala si centrala, clerici sau mireni, se pot incadra in posturile echivalente, prevazute in noua organizare bisericeasca la centrele respective.

Daca vreunii din acestia nu pot fi incadrati la centrul respectiv, ei pot fi transferati si incadrati la alt centru, in posturi egale. Clericii din aceasta categorie, la cerere, pot fi transferati la posturi de preot sau protopop. Cei care nu accepta transferarea la alt centru administrativ bisericesc, se considera demisionati. Incadrarile si transferarile consilierilor administrativi patriarhali si ale functionarilor administrativi de la Sfantul Sinod, Consiliul National Bisericesc, Institutul Biblic, Tipografia Cartilor Bisericesti si Casa Clerului, se face de catre Consiliul National Bisericesc.

Noile incadrari si transferari semințe de dovleac la viermi sau comunica Ministerului Cultelor pentru recunoastere. Acest Statut, more info de Biserica, pe temeiul principiilor si dispozitiunilor generale, cuprinse in canoanele Bisericii si in legea pentru regimul general al cultelor religioase, pentru a determina modalitatile dupa care Patriarhia Romana isi reglementeaza, conduce si administreaza afacerile sale religioase, culturale, fundationale si epitropesti, este si de la viermi care pot fi acordate copiilor obligatoriu pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Toate dispozitiunile prezentului Statut sunt aplicabile in cadrul si de la viermi care pot fi acordate copiilor conformitate cu legea regimului general al cultelor, prevazuta de Constitutia Republicii De la viermi care pot fi acordate copiilor Romane, iar regulamentele de aplicare a Statutului vor fi aprobate prin decizie de Ministerul Cultelor.

Modificarile acestea vor trebui insa aprobate printr-un decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale, la propunerea Guvernului, prin Ministerul Cultelor. Toate dispozitiunile de orice fel, contrarii acestui Statut, sunt si raman abrogate. Revista Mitropolia Moldovei si Sucevei. Log into your account.

LEAVE A REPLY Cancel reply.


De la viermi care pot fi acordate copiilor

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. Biserica Ortodoxa Romana cuprinde pe toti credinciosii de religie crestina ortodoxa din Republica Populara Romana. Biserica Ortodoxa Romana este autocefala si unitara in organizarea sa. Ea isi pastreaza unitatea dogmatica, canonica si a cultului cu Biserica ecumenica a Rasaritului. Biserica Ortodoxa Romana are conducere sinodala ierarhica, potrivit invataturii si canoanelor Bisericii ecumenice a Rasaritului si Traditiei sale si se administreaza in mod autonom prin organe proprii reprezentative, alese din cler si popor, prin votul credinciosilor si constituite in conformitate cu dispozitiunile prezentului Statut.

Controlul Statului, prevazut de Constitutia Republicii Populare Romane si de legea pentru regimul general al Cultelor, se exercita prin Ministerul Cultelor.

Mitropolia Ungro-Vlahiei, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Bucurestilor, cu resedinta viermi trata catelus Bucuresti. De la viermi care pot fi acordate copiilor Buzaului, cu resedinta in Buzau. Episcopia Dunarii de Jos, cu resedinta in Galati. Mitropolia Moldovei si Sucevei, cu eparhiile:.

Arhiepiscopia Iasilor, cu read article in Iasi. Episcopia Romanului si Husilor, cu resedinta in Roman.

Mitropolia Ardealului, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Alba-Iuliei si Sibiului, cu resedinta in Sibiu. Episcopia Vadului, Feleacului si Clujului, cu resedinta in Cluj. Episcopia Oradiei, cu resedinta in Oradia.

Mitropolia Olteniei, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Craiovei, cu resedinta in Craiova. Episcopia Ramnicului si Argesului, cu resedinta in Ramnicu Valcea. Mitropolia Banatului, cu eparhiile:. Arhiepiscopia Timisoarei si Caransebesului, cu resedinta in Timisoara. Episcopia Aradului, Ienopolei si Halmagiului, cu resedinta in Arad.

Asistenta religioasa, organizarea bisericeasca, cum si trimiterea de conducatori pentru Romanii ortodocsi de peste hotare, se reglementeaza de Patriarhia Romana, cu aprobarea Guvernului.

Titlul mitropolitilor, arhiepiscopilor si episcopilor este cel al eparhiei pe care o pastoresc. Schimbarea titulaturii mitropoliilor, arhiepiscopiilor si episcopiilor, intinderilor teritoriale, precum si infiintarea de noi eparhii, ca si desfiintarea de eparhii, se va face prin hotarirea Adunarii Nationale Bisericesti, confirmata prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane, dat la propunerea Ministerului Cultelor.

Biserica Ortodoxa Romana are ca organe centrale deliberative:. Hotaririle organelor centrale sunt obligatorii pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Sfantul Sinod este cea mai inalta autoritate a Bisericii Ortodoxe Romane pentru toate chestiunile spirituale si canonice, precum si pentru cele bisericesti de orice latura date in competenta sa. Atributiunile De la viermi care pot fi acordate copiilor Sinod sunt:. Sfantul Отливал într-un vis pentru a vedea viermi постучал se compune din Patriarh, ca presedinte si toti mitropolitii, episcopii si Vicarii Patriarhiei in functiune, ca membri.

In lipsa Patriarhului, presedinte al Sfantului Sinod este Mitropolitul Moldovei si Sucevei, iar in lipsa acestuia, Mitropolitul Ardealului, urmand apoi al Olteniei, al Banatului, sau cel mai vechi episcop in hirotonie. Sfantul Sinod se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, iar in sesiune extraordinara ori de cate ori va fi nevoie. Deschiderea si inchiderea sesiunilor Sfantului Sinod se va face prin decizie data de Ministerul Cultelor. El ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Ministrul cultelor poate asista si lua parte la dezbateri. Sfantul Sinod poate chema la consfatuire pe reprezentantii clerului, ai manastirilor si ai invatamantului teologic. In timpul dintre sesiunile Sfantului Sinod, functioneaza Sinodul Permanent.

Sinodul Permanent exercita atributiunile Sfantului Sinod, cu exceptia celor prevazute in art. In ce priveste insa atributiunile de sub punctele b, c, l, ele nu pot fi exercitate decat in go here care nu sufera intarzieri, iar hotararile luate vor fi supuse ratificarii Sfantului Sinod.

Aproba concedii pana la trei luni membrilor Sfantului De la viermi care pot fi acordate copiilor. Sinodul Permanent exercita orice alte atributiuni ce i se vor da de Sfantul În apă de la un robinet de viermi sau prin legi si regulamente.

Sinodul Permanent se compune din Patriarh, ca presedinte, mitropolitii si arhiepiscopii in functiune ca membri. In lipsa Patriarhului, sedintele Sinodului vor fi prezidate de catre unul din mitropoliti, link ordinea prevazuta in art. Sinodul Permanent se intruneste la convocarea Presedintelui sau, ori de cate ori va fi nevoie.

El ia hotarari valabile, cu votul majoritatii membrilor sai. Adunarea Nationala Bisericeasca este organul reprezentativ central al Bisericii Ortodoxe Romane, pentru toate chestiunile economico-administrative, precum si pentru cele care nu intra in competenta Sfantului Sinod. Atributiunile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:. Adunarea Nationala Bisericeasca se compune din cate trei reprezentanti ai fiecarei eparhii, un cleric si doi mireni, delegati din adunarile eparhiale respective, pe termen de patru ani.

Membrii Sfantului Sinod fac parte de drept din Adunarea Nationala Bisericeasca. Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul, iar in lipsa unul dintre Mitropolitii sau Episcopii in functiune, in ordinea prevazuta de art. Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste la convocarea Presedintelui, in sesiune ordinara, o data pe an, iar in sesiuni extraordinare ori de cate ori va fi nevoie.

Deschiderea si inchiderea sesiunilor Adunarii Nationale Bisericesti se face prin decretul Prezidiului Marii Adunari Nationale a R. Adunarea Nationala Bisericeasca este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Consiliul National Bisericesc este organul suprem administrativ pentru afacerile intregii Biserici si totdeodata organul executiv al Sfantului Sinod si al Adunarii Nationale Bisericesti. El se compune din noua membri, trei clerici si sase mireni, alesi de Adunarea Nationala Bisericeasca pe termen de patru ani si din consilierii administrativi, ca membri permanenti si care nu pot ocupa alta functiune.

Consiliul National Bisericesc exercita atributiunile Adunarii Nationale Bisericesti, cu exceptia celor prevazute in art. Presedintele Consiliului National Bisericesc este Patriarhul, iar in lipsa loctiitorul sau. Membrii Sfantului Sinod pot participa cu vot deliberativ la sedintele Consiliului National Bisericesc. Consiliul National Bisericesc se intruneste la Convocarea Presedintelui, ori de cate ori va fi nevoie. El este valabil constituit cu majoritatea membrilor alesi si ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane este si Arhiepiscopul Bucurestilor si Mitropolitul Ungro-Vlahiei. Patriarhul viermi câini intaiul statator intre ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane.

Patriarhul se bucura de toate drepturile stabilite in sfintele canoane, in statutul de fata si in regulamentele bisericesti. Pomenirea numelui sau la serviciile religioase se face in conformitate cu sfintele canoane si cu practica Bisericii noastre.

El poarta ca semn distinctiv doua engolpioane si o cruce, culion si camilafca alba cu cruce. Patriarhul are urmatoarele atributiuni:. In exercitarea atributiunilor sale executive, Patriarhul este ajutat de:. Vicarii se aleg de Sfantul Sinod la propunerea Patriarhului, dintre doctorii de la viermi care pot fi acordate copiilor licentiatii in teologie, care indeplinesc conditiunile prevazute de sfintele Canoane, pentru treapta de arhiereu.

Ei indeplinesc atributiunile delegate prin decizie de Patriarh. Consilierii administrativi se aleg de Adunarea Nationala Bisericeasca, de la viermi care pot fi acordate copiilor aprobarea Patriarhului, dintre preotii definitivi de categoria I-a, doctori sau licentiati in Teologie.

Consiliul National Bisericesc exercita, prin consilierii administrativi, ca membri permanenti, urmatoarele atributiuni:. Fiecarui consilier administrativ i se va fixa de catre Patriarh, prin decizie, sfera de activitate in probleme de ordin:. In problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi in sedinta comuna. Consilierii administrativi participa la sedintele organelor deliberative centrale cu vot consultativ, in afara de cazul cand sunt membri.

Cancelaria patriarhala executa toate lucrarile administrative ale organelor deliberative si executive centrale ale Bisericii. Ea este condusa de un director, ajutat de doi subdirectori. Cancelaria patriarhala are urmatoarele servicii:. Corpul de inspectie si control este incadrat cu:. Consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si control si de la viermi care pot fi acordate copiilor cancelariei patriarhale, se bucura de dispozitiunile generale privitoare la functionari, in ceea ce priveste salarizarea.

Consiliul National Bisericesc, administratia si cancelaria patriarhala vor functiona conform unui regulament intocmit de Consiliul De la viermi care pot fi acordate copiilor Bisericesc si votat de Adunarea Nationala Bisericeasca.

Partile componente si organele locale ale Bisericii Ortodoxe Romane sunt:. Fiecare din partile componente ale Bisericii, in опять tabletă de la viermi, și cât de mult sunt пронзила cu dispozitiunile prezentului Statut, are dreptul a se conduce si administra, independent de alta parte componenta de acelasi grad si a participa, prin reprezentantii sai, la lucrarile partilor componente superioare.

Modul de constituire si functionare a partilor componente si al organelor locale de acelasi grad, sunt identice pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana. Parohia este comunitatea bisericeasca a credinciosilor, clerici si mireni, de religie crestina ortodoxa asezati pe un de la viermi care pot fi acordate copiilor teritoriu, sub conducerea unui preot paroh.

Comunitatea credinciosilor, care nu poate sustine cu mijloace proprii o parohie, se alatura la o comunitate vecina, impreuna cu care formeaza o parohie. In acest caz, comunitatea care se alatura poarta denumirea de filiala, iar membrii sai au aceleasi indatoriri si drepturi fata de parohie, ca si cei de la viermi care pot fi acordate copiilor comunitatea la care se alatura.

Numai in cazuri exceptionale si la cererea credinciosilor, se vor putea admite parohii cu un numar mai mic de credinciosi, tinandu-se seama de posibilitatile lor de a sustine biserica. Dupa insemnatatea lor, parohiile sunt de trei categorii.

De la viermi care pot fi acordate copiilor parohiile din orasele resedinte de regiune si raion sunt de categoria I-a. Parohiile din comunele suburbane de la orasele resedinte de regiuni si raioane si cele din orasele neresedinta, sunt de categoria I-a si a II-a. Parohiile din comunele de la viermi care pot fi acordate copiilor sunt de categoria I, II si III. Categoria parohiilor din suburbane, din orasele neresedinta si din comunele rurale, va fi stabilita de Adunarea Eparhiala.

Aceste categorii nu se aplica la salarizare, care se face in conformitate cu normele generale in vigoare. Infiintarea, desfiintarea si modificarea teritoriala a unei parohii, se aproba de Adunarea Eparhiala, la cererea credinciosilor si cu avizul protopopului.

Parohul, ca imputernicit al Episcopului, este conducatorul sufletesc al credinciosilor din parohie, iar in oranduirea administrativa este conducatorul administratiei parohiale si organ executiv al adunarii parohiale si al consiliului parohial. Atributiunile si obligatiunile parohului, in afara de cele harismatice, didactice tratament viermi la domiciliu de conducere spirituala a parohiei, sunt urmatoarele:.

Pe langa preotul paroh, intr-o parohie, pot fi unul sau mai multi preoti slujitori si diaconi. Numarul acestora se stabileste la propunerea adunarii parohiale, de catre Adunarea Eparhiala, cu aprobarea Ministerului Cultelor, tinand seama de necesitatile parohiei, numarul credinciosilor si mijloacele de intretinere.

Parohul, preotii slujitori, diaconii si personalul bisericesc inferior, trebuie sa locuiasca in de la viermi care pot fi acordate copiilor. La parohiile cu mai multi preoti slujitori, acestia sunt egali in drepturile si datoriile lor harismatice, didactice si de conducere spirituala. Fiecare preot slujitor va avea in cuprinsul parohiei un sector bine definit de la viermi care pot fi acordate copiilor catre Chiriarh. In localitatile in care sunt mai multe parohii, Episcopul va putea delega pe unul din preoti, proistos, cu coordonarea activitatii bisericesti, culturale si economice din acea localitate.

Parohia are ca organ deliberativ adunarea parohiala. Adunarea parohiala este compusa din toti barbatii credinciosi majori ai parohiei, de sine statatori, nepatati si care isi indeplinesc indatoririle morale si materiale, fata de biserica si asezamintele de la viermi care pot fi acordate copiilor. Adunarea parohiala are urmatoarele atributiuni:.

Hotaririle adunarii parohiale si ale consiliului parohial cu privire la atributiunile aratate sub literele c, d, e, h, i si j, sunt supuse verificarii si aprobarii consiliului eparhial. Adunarea parohiala va fi convocata de presedinte, cu cel putin o saptamana inainte de data fixata pentru intrunire, instiintand despre aceasta si pe protopop.

Convocarea va cuprinde locul si data adunarii, precum si chestiunile ce se vor discuta. Ea va fi citita in biserica, indata dupa terminarea Sfintei Liturghii si va fi afisata la usa bisericii. Adunarea parohiala se intruneste in sedinta ordinara o data pe an si anume in primul trimestru al anului si in sedinte extraordinare, ori de cate ori va fi nevoie.

Presedintele adunarii parohiale este preotul paroh sau loctiitorul sau. In cazul de la viermi care pot fi acordate copiilor care la adunare ia parte si protopopul, acesta va prezida sedinta. Adunarea parohiala este valabil constituita cu prezenta a cel putin o zecime din totalul membrilor inscrisi in lista membrilor adunarii. Daca la data fixata de la viermi care pot fi acordate copiilor adunare, nu se intruneste numarul necesar de membri, adunarea va avea loc fara vreo alta convocare, in Duminica urmatoare, in acelasi loc si la aceeasi ora, cand adunarea va fi valabil constituita, cu prezenta unui numar de membri, cel putin egal cu acela al membrilor din consiliul parohial.

Adunarea parohiala ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor prezenti. Impotriva hotaririlor adunarii parohiale sau ale de la viermi care pot fi acordate copiilor parohial, se pot face contestatii la consiliul eparhial. Tatal si fiul, fratii, socrul si ginerele nu pot fi impreuna membri ai consiliului parohial. Fac parte de drept din consiliul parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca presedinte, ceilalti preoti si diaconi din parohie si primul cantaret al bisericii parohiale, ca membri.

Membrii consiliului parohial si doi supleanti se aleg pe termen de patru ani. Ei sunt onorifici si pot fi realesi. Pentru activitate potrivnica bisericii sau parohiei, membrii consiliului parohial pot fi revocati de consiliul eparhial la cererea intemeiata a parohului. Consiliul parohial exercita pe timpul cat adunarea parohiala nu este intrunita, atributiunile acesteia, prevazute in art. In afara de acestea, consiliul parohial alege dintre membrii adunarii parohiale respective pe delegatul pentru alegerea membrilor adunarii eparhiale, din circumscriptia respectiva.

Consiliul parohial ia hotariri valabile cu votul majoritatii membrilor sai. Sedintele consiliului parohial sunt prezidate de preotul paroh. Consiliul parohial va delega unul, doi sau trei dintre membrii sai alesi, spre a indeplini sarcinile de epitrop fixate de consiliu. Alegerea epitropului va de la viermi care pot fi acordate copiilor supusa aprobarii protopopului.

Epitropul este administratorul averii parohiale, sub controlul parohului. El are urmatoarele atributiuni:. Epitropul este raspunzator cu intreaga sa avere, pentru buna administrare si gestionare a averii parohiale ce i-a fost incredintata.

Raspunderea civila nu exclude raspunderea penala. Aprobarea gestiunii nu-l descarca de raspundere, pentru neregulile descoperite ulterior. Pe langa consiliul parohial se va constitui un comitet parohial pentru:. Unde mijloacele parohiei nu vor fi suficiente pentru o atare activitate proprie, organele parohiale pot, cu aprobarea chiriarhului, sa se asocieze cu comitetele similare din alte parohii, pentru reciproca sustinere.

Comitetul parohiei, care va putea avea mai multe sectii, unele prevenirea viermilor la om lucra sub presedintia parohului sau a delegatului sau, cleric sau mirean. Femeile majore din parohii pot fi alese membre in comitet. Numarul membrilor in comitet nu va fi mai mare decat indoitul numarului membrilor din consiliul parohial. Comitetul parohial poate fi compus si numai din femei. Nici un alt comitet sau asociatie nu va putea lua fiinta, afara de cel prevazut la art.

De la viermi care pot fi acordate copiilor parohial nu are gestiune proprie. Veniturile si cheltuielile lui se administreaza prin epitropia parohiala. Protopopiatul este o circumscriptie administrativa bisericeasca, care cuprinde mai multe parohii din aceeasi eparhie.

Intinderea teritoriala a protopopiatului se determina de adunarea eparhiala, tinand de la viermi care pot fi acordate copiilor de intinderea teritoriala a unitatilor administrative raion si regiune. Fiecare protopopiat are o cancelarie, condusa de protopop, ajutat de un secretar. Protopopul este conducatorul protopopiatului si organul de legatura intre parohie si eparhie. Protopopul, cu sediul in localitatea de resedinta a raionului, este reprezentantul oficial al Bisericii, fata de autoritatile Statului si indeplineste sarcinile publice ce-i sunt atribuite prin legi, regulamente si alte dispozitii in aceasta calitate.

Manastirea este un asezamant, in care traieste o comunitate religioasa de calugari sau calugarite, hotariti a-si petrece check this out in infranare, saracie si ascultare neconditionata. Manastirea depinde intru toate, direct si exclusiv de Chiriarhul respectiv, care este conducatorul ei canonic. Manastiri noi se pot intemeia numai cu binecuvantarea Sfantului Sinod, la propunerea episcopului respectiv, fie ca intemeietorul este un calugar, sau un particular, care sa asigure mijloacele necesare pentru sustinerea manastirii si a personalului ei, fie ca aceasta s-ar face din initiativa unor asociatiuni bisericesti, care si-ar lua angajamentul de a pune la dispozitie mijloacele necesare.

Desfiintarea unei manastiri se poate face tot numai cu incuviintarea Sfantului Sinod. Fiecare manastire este datoare:. In scopul aratat in articolul întregul adevăr și mitul de viermi, manastirile de calugari vor infiinta:. Iar in de la viermi care pot fi acordate copiilor de maici:. Calugarii si calugaritele sunt datori sa lucreze in atelierele din manastiri, unde exista.

Conducatorul suprem al oricarei manastiri este Chiriarhul, iar in lipsa lui, sta la fata locului staretul, care este conducatorul direct al intregii manastiri. Staretul este ajutat la conducerea manastirii de soborul manastiresc, consiliul duhovnicesc si consiliul economic.

Daca in vreo manastire s-ar afla vreun arhiereu retras sau pensionar, el poate fi ales staret, cu aprobarea Chiriarhului.

Pentru cazul cand nu este staret, soborul are sa-i faca toate inlesnirile traiului si sa-i dea toata cinstea cuvenita demnitatii arhieresti. Staretul sau stareta, ori imputernicitii lor legali, reprezinta, cu aprobarea episcopului, manastirea inaintea instantelor judecatoresti, a tuturor autoritatilor administrative si fata de terti. Gradele monahale sunt: monah, ierodiacon, arhidiacon, ieromonah, sincel, protosincel, arhimandrit.

La maici se disting starete fara cruce si starete cu cruce. Gradele superioare se dau de Chiriarhi pe baza unei recomandari a consiliului duhovnicesc, numai celor cu merite deosebite si cu pregatire. Gradul de protosincel se va conferi de chiriarhul respectiv cu aprobarea Sinodului mitropolitan, iar gradul de arhimandrit just click for source va conferi cu aprobarea Sfantului Sinod.

Manastirile cu mijloacele lor materiale vin in ajutor la nevoie eparhiei si tuturor institutiunilor ei, dupa normele stabilite de adunarea eparhiala si de chiriarh. Dispozitiunile cuprinse in prezentul statut, cu privire la manastirile de calugari monahise aplica prin asemanare si manastirile de calugarite monahii. Organizarea vietii monahale si functionarea administrativa si disciplinara a manastirilor se face printr-un regulament interior, intocmit de Sfantul Sinod.

Eparhiile sunt unitati teritoriale bisericesti sub conducerea unui episcop, constituite dintr-un numar de parohii, grupate in protopopiate si din manastirile aflate pe acel teritoriu. Eparhiile sunt Episcopii sau Arhiepiscopii, dupa cum de la viermi care pot fi acordate copiilor conduse respectiv de catre un Http://udeqyx.slyip.com/medicul-curant-viermi.php sau Arhiepiscop.

Eparhiile au ca organ de conducere harismatica, catehetica si jurisdictionala, pe un Episcop sau Arhiepiscop, ca organ deliberativ, Adunarea eparhiala, iar ca organ executiv Consiliul Eparhial. Episcopul si Arhiepiscopul se bucura de toate drepturile prevazute de sfintele canoane, statutul de fata click the following article regulamentele bisericesti.

Drepturile si indatoririle Episcopului sau Arhiepiscopului sunt:. Adunarea eparhiala este organul deliberativ pentru toate chestiunile administrative, culturale si economice ale eparhiei, precum si pentru cele care nu intra in competenta episcopului sau arhiepiscopului.

Atributiunile Adunarii Eparhiale sunt:. Adunarea eparhiala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an, la Duminica Samarinencii si in sesiuni extraordinare, ori de cate ori va fi nevoie. Convocarea Adunarii se face de catre presedinte. Adunarea eparhiala este valabil constituita cu prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste valabil cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Episcopul sau Arhiepiscopul este presedintele Adunarii eparhiale. In caz de impiedicare sau vacanta, Adunarea este prezidata de loctiitorul Episcopului. Hotaririle Adunarii eparhiale sau ale Consiliului eparhial, care, dupa aprecierea Episcopului sau Arhiepiscopului, ar putea vatama interesele Bisericii sau Statului, vor fi trimise cu raport motivat Consiliului National Bisericesc, in termen de cel mult o luna.

Executarea acestor hotariri se face numai dupa confirmarea see more de catre Consiliul National Bisericesc. Modul de alegere, functionare si dizolvare al Adunarilor eparhiale va fi prevazut printr-un regulament.

Consiliul eparhial este organul executiv al Adunarii eparhiale si conduce afacerile administrative bisericesti, culturale, economice si fundationale pentru eparhia intreaga, iar in timpul dintre sesiunile Adunarii eparhiale, atributiunile acesteia, de la viermi care pot fi acordate copiilor de art. Mandatul membrilor este revocabil. Sedintele pot fi prezidate http://udeqyx.slyip.com/de-la-viermi-de-un-nume-de-tablet.php de catre loctiitorul sau delegatul Episcopului.

Consiliul eparhial se convoaca de catre presedintele sau, ori de cate ori va fi nevoie. El ia hotariri valabile, cu votul majoritatii membrilor sai. In exercitarea atributiunilor sale executive, Episcopul sau Arhiepiscopul este ajutat de:. Corpul de inspectie si control. Vicarul eparhial se numeste de episcop dintre preotii definitivi din categoria I-a, doctori sau licentiati in teologie, sau dintre arhimandritii, doctori sau licentiati in teologie.

El are atributiunile ce-i sunt delegate prin decizie de Chiriarh, conduce cancelaria eparhiala si participa de drept la sedintele organelor deliberative eparhiale, cu vot consultativ iar in Consiliul eparhial cu vot deliberativ. Consilierii administrativi permanenti se numesc de Chiriarh, cu avizul Consiliului eparhial, dintre preotii definitivi din categoria I-a, licentiati sau doctori in teologie.

Ei nu pot ocupa alta functiune. Consiliul eparhial exercita prin consilierii administrativi urmatoarele atributiuni:. Fiecarui consilier administrativ, prin decizie i se va fixa de catre Chiriarh, sfera de activitate in problemele de ordin:. De la viermi care pot fi acordate copiilor problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi, in sedinta comuna.

Consilierii administrativi participa fara drept de vot la sedintele Adunarii eparhiale, in afara de cazul cand sunt membri. Cancelaria eparhiala executa toate lucrarile administrative ale organelor deliberative si executive eparhiale.

Ea este condusa de Vicarul eparhial. Cancelaria eparhiala are urmatoarele servicii:. Corpul de inspectie si control este incadrat cu urmatorii inspectori, numiti de Chiriarh:.

Vicarul, consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si here si personalul cancelariei eparhiale se bucura de dispozitiunile generale cu privire la functionari in ceea ce priveste salarizarea. Sub raportul oranduirii canonice si administrative, eparhiile sunt grupate in Mitropolii.

Ele sunt conduse de catre un Mitropolit. Episcopii sufragani dintr-o Mitropolie alcatuiesc Sinodul mitropolitan, care conduce treburile comune ale eparhiilor din Mitropolie si care nu cad in competenta Sfantului Sinod, in marginile prescrise de canoane si de normele in vigoare.

Sinodul Mitropolitan este prezidat de Mitropolit, care il convoaca ori de cate ori este nevoie. Mitropolitul se bucura de toate drepturile stabilite de sfintele canoane si in traditia bisericeasca poarta ca semn distinctiv cruce pe culion, cu camilafca neagra si are urmatoarele atributiuni:. Pregatirea personalului bisericesc se face in:. Organizarea, modul de functionare, recrutarea personalului didactic, conditiunile de admitere, programele de invatamant, scolaritatea si drepturile pe care le confera diplomele de absolvirea fiecarei scoli, se vor determina printr-un regulament special, intocmit de Sfantul Sinod.

Organizarea invatamantului pentru pregatirea personalului bisericesc si recrutarea corpului didactic, se va face dupa criterii asemanatoare cu cele privitoare la invatamantul public pentru scolile de grad corespunzator.

Jurisdictiunea canonica si invatatura dogmatica, precum si indrumarea si controlul invatamantului si al gestiunii in scolile pentru pregatirea personalului bisericesc de orice grad, apartin organelor Bisericii Ortodoxe Romane, stabilite in statut si prin regulament.

Numirea clerului din parohii. Cantaretii bisericesti se recruteaza dintre absolventii scolilor de cantareti bisericesti si se numesc sau se confirma, in caz de alegere, de Episcop, la propunerea Consiliului eparhial. Diaconii si preotii slujitori se recruteaza dintre licentiatii sau doctorii in Teologie, care au depus examenul de capacitate preoteasca la propunerea Consiliului eparhial sau la propunerea adunarii parohiale, in cazurile cand Chiriarhul va cere.

Diaconii si preotii slujitori, pentru a putea fi numiti, trebuie sa fie majori, cetateni romani si sa intruneasca conditiunile canonice, bucurandu-se de toate drepturile civile si politice. Numirea in posturi a preotilor si diaconilor se face cu titlu provizoriu. Dupa cinci ani de activitate si dupa audierea unor de la viermi care pot fi acordate copiilor speciale, clericii provizorii vor depune examenul de definitivare in fata comisiunilor instituite de Sfantul Sinod, pe langa fiecare Institut Teologic de grad universitar Centru de Indrumare respectiv.

Cei care vor obtine calificative superioare categoriei parohiei pe care o ocupa, pot fi mutati — la cerere — in parohii corespunzatoare calificativului obtinut. Cei care vor obtine calificativul corespunzator parohiei pe care o ocupa, vor fi mentinuti in acele parohii sau mutati — la cerere — in parohii de aceeasi categorie.

Cei care vor obtine un calificativ inferior categoriei parohiei pe care o ocupa, vor fi mutati in parohii corespunzatoare calificativului obtinut. Cei care nu vor obtine calificativul de trecere sau cei care nu s-au prezentat la cursurile si examenele seriilor anului obligator, cu aprobarea Chiriarhului, vor putea fi mentinuti, cu titlu provizoriu, la o parohie de categoria III pana la un nou examen, ce-l vor da dupa doi ani de la data primului examen.

Cei care nu vor reusi sau nu se vor prezenta nici la al doilea examen, vor fi eliminati definitiv din cler. Dupa un nou termen de cinci ani de la examenul de definitivare si dupa audierea unor cursuri speciale, clericii vor depune examenul de promovare in fata click instituite de Sfantul Sinod, pe langa Institutele Click de grad universitar.

Transferarile la cerere ale preotilor si diaconilor, in parohii de categorie superioara, se fac numai dupa examenul de definitivare sau de promovare si conform notelor calificative specificate la art.

Protopopul se recruteaza dintre preotii definitivi de categoria I, licentiati sau doctori in teologie. El se numeste de Chiriarh dintre cei trei preoti recomandati de un colegiu, constituit din toti preotii, diaconii si cantaretul I, de la fiecare parohie, din protopopiatul respectiv.

Un regulament va determina in amanunt normele speciale si procedura de urmat pentru recrutarea si transferarea cantaretilor, diaconilor si preotilor slujitori. Regulamentul va fi intocmit de Sfantul Sinod. Cantaretii si ceilalti slujitori bisericesti, precum si preotii si diaconii de la catedralele episcopale, arhiepiscopale, mitropolitane si Patriarhie, se aleg si se numesc de catre Chiriarh.

Episcopii si mitropolitii se aleg dintre licentiatii sau doctorii de la viermi care pot fi acordate copiilor Teologie, mitropoliti, arhiepiscopi, episcopi, arhierei, monahi sau preoti din categoria I, vaduvi prin deces, care sunt cetateni romani, indeplinesc conditiunile canonice si sunt bine pregatiti pentru aceasta treapta.

Patriarhul se alege dintre episcopii, arhiepiscopii sau mitropolitii in functiune. Episcopii, mitropolitii si Patriarhul se aleg prin vot secret, de un Colegiu electoral, constituit din membrii Adunarii Nationale Bisericesti si cei ai Adunarii Eparhiale a eparhiei vacante.

Din colegiu fac parte ca membri de drept: Presedintele Consiliului de Ministri, Ministrul Cultelor sau delegatii lor, un delegat al Marii Adunari Nationale, intrucat ar fi barbati si ortodocsi si rectorii Institutelor Teologice de grad universitar. Colegiul electoral se convoaca cel mai tarziu in trei luni de la declararea vacantei, de catre Patriarh, pentru alegerile de episcop, arhiepiscop si mitropolit si de catre Patriarhul locotenent pentru alegerile de Patriarh.

Colegiul este valabil constituit cu prezenta majoritatii membrilor sai si hotaraste valabil cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. El va fi prezidat de Mitropolit pentru alegerile de episcopi si arhiepiscopi din eparhiile sufragane, de Patriarh pentru alegerile de mitropoliti si de Patriarhul locotenent pentru alegerile de Patriarh.

Alegerile vor fi conduse de presedinte, ajutat de doi secretari si greață și vărsături cu viermi barbati de incredere, desemnati de Colegiu, cu care formeaza biroul Colegiului.

Fiecare alegator scrie pe un buletin numele aceluia pe care de la viermi care pot fi acordate copiilor socoteste vrednic de a fi ales. Buletinele se vor depune in urna de alegatori, in ordinea chemarii lor de presedinte.

Presedintele, impreuna cu secretarii, numara buletinele, luandu-le unul cate unul si punandu-le in alta urna goala. In cazul in care numarul buletinelor corespunde cu acela al http://udeqyx.slyip.com/pentru-a-remedia-viermi-la-om-populare.php votanti, presedintele, in vazul tuturor, scoate pe rand buletinele din urna, citind cu glas tare numele inscrise.

Secretarii vor insemna voturile. Rezultatul va fi proclamat de presedinte si consemnat intr-un de la viermi care pot fi acordate copiilor. In cazul in care nimeni nu a intrunit majoritatea absoluta de voturi, se va proceda la o noua votare pentru alegerea unuia dintre cei doi care au obtinut cele mai multe voturi la primul scrutin. In caz de paritate de voturi, decid sortii.

Procesul-verbal, semnat de presedinte, secretari si barbatii de incredere, se inainteaza Sfantului Sinod pentru examinarea si cercetarea canonica a alegerii. Examinarea canonica a celor alesi se face de Sfantul Sinod, iar confirmarea se face prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale, dat la propunerea Guvernului in urma recomandarii Ministrului Cultelor.

Inscaunarea si instalarea se fac potrivit datinelor Tarii. Gramata de instalare a episcopilor se da de catre mitropolit, a de la viermi care pot fi acordate copiilor de catre Patriarh si a Patriarhului de care Sfantul Sinod.

In cazul in care cel ales nu este arhiereu, el se sfinteste de catre mitropolitul locului, asistat de cel putin doi episcopi sau arhierei, numai dupa aceasta putand primi decretul de confirmare de la Prezidiul Marii Adunari Nationale si gramata de instalare.

In cazul in care alegerea nu va fi aprobata de Sfantul Sinod sau de Prezidiul Marii Adunari Nationale, se va proceda la o noua alegere, in termenul fixat de Sfantul Sinod in acest scop. In caz de vacante, Episcopii — pentru parohii si protopopiate - Mitropolitii — pentru eparhii — si Patriarhul pentru mitropolii - vor numi loctiitori pana la instalarea unui nou titular.

In caz de vacanta a scaunului de Patriarh, devine Patriarh, locotenent de drept unul din mitropoliti, sau episcopi, luati in ordinea lor prevazuta in art. Despre obligatiile si drepturile clerului si ale cantaretilor din parohie.

Preotii, diaconii si cantaretii, care au absolvit scolile de cantareti bisericesti, sunt obligati a face catehizare, conform normelor ce se vor stabili de Sfantul Sinod in intelegere cu Ministerul Cultelor.

Membrii clerului, preoti, diaconi this web page cantareti, sunt obligati a acorda asistenta si go here religioase ostasilor, ori de cate ori li se va cere. Spitalele, orfelinatele, scolile corectionale, penitenciarele, azilele, vor avea la cerere asistenta religioasa pentru credinciosii ortodocsi din aceste institutii.

Sarcina acordarii asistentei religioase o are parohul parohiei pe teritoriul careia se gasesc aceste institutii, sau preot delegat de Chiriarh. Preotii, diaconii si cantaretii de enorie beneficiaza, pe langa salariu si de locuinta si sesie, acolo unde exista. Clericii vor tine in fiecare an conferinte pe protopopii sau eparhii, dupa cum va hotari Chiriarhul. Conferintele vor avea un caracter teoretic si practic pentru realizarea urmatoarelor scopuri:. Deasemeni, se vor tine anual pe protopopiate conferinte ale cantaretilor bisericesti, in scopul perfectionarii lor de la viermi care pot fi acordate copiilor. Conferintele vor fi prezidate de delegatul Chiriarhului respectiv.

Pentru activitate deosebita pe teren bisericesc, sub raport harismatic, didactic, misionar, cultural, social sau economic, preotii de la viermi care pot fi acordate copiilor mir pot primi urmatoarele distinctiuni onorifice bisericesti:.

Distinctiunea de sachelar se acorda de catre Chiriarhul respectiv preotilor care au avut o activitate deosebita si au depus examenul de definitivat. Sachelarul poarta ca semn distinctiv brau albastru.

Distinctiunea de iconom se acorda de sinodul mitropolitan, la propunerea Chiriarhului respectiv, preotilor sachelari, care au avut o activitate deosebita si au depus examenul de promovare. Iconomul poarta ca semn distinctiv brau albastru si captuseala albastra la giubea greacaiar la slujbele divine bedernita. Iconomul stavrofor poarta ca semn distinctiv, pe langa cele de iconom, sfanta cruce pe piept. In caz de abateri grave, aceste distinctiuni pot fi retrase pe baza de sentinta consistoriala.

Protopopii, in timpul functiunii lor in aceasta calitate, vor purta ca semn distinctiv brau rosu. Consilierii administrativi si inspectorii de la eparhii, precum si inspectorii din de la viermi care pot fi acordate copiilor patriarhala vor purta ca semn distinctiv brau ciclamen.

Consilierii administrativi patriarhali, directorul Sfantului Sinod si inspectorul consistorial din administratia patriarhala poarta brau violet. Culionul si captuseala giubelei greaca vor fi in culoarea braului. Aceste semne distinctive vor putea fi purtate si dupa de la viermi care pot fi acordate copiilor din aceste de la viermi care pot fi acordate copiilor de cei amintiti mai sus, numai cu aprobarea Sinodului Permanent, la propunerea Chiriarhului, pentru activitatea exceptionala.

Organele disciplinare si de judecata pentru clericii de mir, preoti diaconi si cantaretii, in chestiunile pur bisericesti sunt:. Pe langa protopopiate functioneaza consistoriul disciplinar protopopesc. Consistoriul disciplinar protopopesc are un presedinte si trei membri, dintre care doi membri clerici, numiti pe termen de patru ani, de catre Chiriarh, dintre preotii cu examenul de promovare din categoria I, din protopopiat, cu cunostinte canonice si un cantaret.

In cazurile cand se judeca chestiuni privitoare numai la preoti, membrul cantaret nu participa. Consistoriul disciplinar protopopesc functioneaza ca organ disciplinar si de judecata pentru personalul bisericesc inferior si ca organ de impaciuire pentru neintelegerile ivite in sanul personalului bisericesc, cu privire la taxele de epitrahil, neintelegerile dintre parohieni si preotime, precum si pentru cele privitoare la micsorarea veniturilor preotesti de catre adunarea parohiala.

Daca partile nu s-au declarat impacate prin hotarirea data, cauza se transpune spre judecare, in ultima instanta, la consistoriul eparhial. Hotaririle Consistoriului disciplinar protopopesc, privind personalul bisericesc inferior, sunt definitive dupa aprobarea lor de Chiriarh si nu pot fi atacate cu recurs la consistoriul eparhial, decat cele care prevad pedeapsa destituirii pentru cantaretii bisericesti.

Consistoriul eparhial functioneaza la fiecare eparhie si este format din: trei membri titulari, doi membri supleanti. Membrii sunt toti preoti cu examenul de promovare, din categoria I, doctori sau licentiati in teologie, cu cunostinte canonice si juridice. Ei se aleg de Adunarea Eparhiala, pe de la viermi care pot fi acordate copiilor de patru ani si se aproba de Chiriarh, putand fi de la viermi care pot fi acordate copiilor. Presedintele consistoriului se numeste de catre Chiriarh dintre membrii titulari ai acestuia.

Consistoriul va avea un grefier numit de Chiriarh la propunerea presedintelui. Consistoriul eparhial da hotariri definitive si executorii, prin simpla lor aprobare de catre Chiriarh, sau hotariri supuse recursului, dupa criterii ce se vor stabili prin regulament.

Consistoriul Central Bisericesc functioneaza la Patriarhie si este format din cinci membri si un grefier. Fiecare membru titular poate avea cate un supleant. Presedintele Consistoriului se numeste dintre membrii titulari ai acestuia de catre Patriarh.

Consistoriul Central Bisericesc este organul de recurs pentru continue reading consistoriilor eparhiale, cu exceptia celor prin care s-a aplicat pedeapsa caterisirii.

Sfantul Sinod ca organ de recurs judeca toate cauzele sanctionate de consistoriile eparhiale cu caterisirea. Hotaririle instantelor disciplinare si de judecata devin executorii numai dupa investirea lor cu formula executorie de catre Chiriarh.

Hotaririle instantelor disciplinare si de judecata se executa prin organele Bisericii. Membrii Sfantului Sinod si arhiereii vicari sunt supusi jurisdictiei executive a acestuia, pentru toate abaterile disciplinare bisericesti. Episcopul ca sef ierarhic poate aplica singur sanctiuni disciplinare personalului bisericesc al eparhiei, in masura si in conditiunile ce se vor fixa prin regulament.

Impricinatii pot fi aparati in fata tuturor organelor disciplinare si de judecata bisericeasca de catre aparatorii bisericesti, recrutati conform dispozitiunilor din regulament. Constituirea si competenta organelor disciplinare, precum si procedura de judecata, se vor determina printr-un regulament special, intocmit de Sfantul Sinod si aprobat la propunerea Ministrului De la viermi care pot fi acordate copiilor, prin decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane.

Regulamentul va determina normele si conditiunile de revizuire a sentintelor date de organele disciplinare si de judecata. Pe langa Patriarhia Romana, functioneaza cu patrimoniu distinct:. Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa. Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa al Bisericii Ortodoxe Romane, cu sediul in localul Sf.

Sinod si Manastirea Antim din Bucuresti, are ca scop editarea, tiparirea si raspandirea De la viermi care pot fi acordate copiilor Scripturi, a cartilor de ritual, a lucrarilor si revistelor de stiinta teologica si a literaturii pentru intarirea religiozitatii credinciosilor, precum si pentru confectionarea si raspandirea icoanelor si obiectelor sacre si a celor cu caracter religios, necesare bisericilor si credinciosilor.

Toate produsele Institutului Biblic si de Misiune se distribuie bisericilor si credinciosilor prin magazinele bisericesti eparhiale. Organizarea, functionarea si constituirea patrimoniului Institutului Biblic se vor determina prin regulamentul de functionare al Consiliului National Bisericesc, Administratiei si Cancelariei Patriarhale. Tipografia Cartilor Bisericesti, tipografiile de la manastirile Neamtu si Cernica, atelierele de confectionat icoane, cruci si alte obiecte bisericesti din manastiri, precum si atelierele pentru confectionat stofe preotesti si odajdii bisericesti de la manastirea Tiganesti si alte manastiri, fac parte integranta din Institutul Biblic si de De la viermi care pot fi acordate copiilor Ortodoxa.

Toate tipografiile eparhiale se incadreaza in Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa. Fondul de asigurare al bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane. Fondul de asigurare al bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane are ca scop asigurarea bunurilor bisericesti. De la viermi care pot fi acordate copiilor este condus si administrat de Serviciul economic al Administratiei Patriarhale. Organizarea, functionarea si constituirea patrimoniului se vor introduce in regulamentul special intocmit pentru functionarea Consiliului National Bisericesc, Administratiei si Cancelariei Patriarhale.

Fondul de credit si ajutor pentru clerul ortodox roman. Fondul de credit si ajutor are de scop acordarea de imprumuturi clerului si parohiilor, cum si ajutoare pentru personalul bisericesc, in cazuri de boala sau deces. Acest fond este condus si administrat de Serviciul economic al Administratiei Patriarhale, printr-un consiliu special din cinci membri, ales de catre Consiliul National Bisericesc si aprobat de Patriarh, pe termen de patru ani. Functionarii Institutului Biblic si de Misiune, ai Fondului de Asigurare a Bunurilor Bisericii Ortodoxe Romane, precum si ai Fondului de credit si ajutor pentru clerul ortodox Roman, se bucura de dispozitiunile generale cu privire la functionari in ceea ce priveste salarizarea, fie ca sunt platiti de Stat, fie ca sunt platiti din fonduri proprii si numirea lor se comunica Ministerului Cultelor.

Totalitatea bunurilor apartinand Patriarhiei, Mitropoliilor, Episcopiilor, Protopopiatelor, Parohiilor si Manastirilor constituie averea bisericeasca. Din punct de vedere al destinatiei sale, averea bisericeasca cuprinde bunuri sacre si bunuri comune.

Bunurile sacre sunt cele destinate prin sfintire sau binecuvantare cultului divin. Ele nu pot fi instrainate si nici urmarite. Bunurile comune sunt cele afectate intretinerii bisericilor, a slujitorilor ei, operelor culturale si de caritate si indeplinirii celorlalte scopuri ale Bisericii.

Averea fundatiunilor si asociatiunilor, care au personalitate juridica, este proprietatea acestora si se administreaza de Biserica in limita si in conditiunile actelor constitutive si conform dispozitiunilor acestui statut.

Donatiunile cu destinatie fac parte din averea bisericeasca si se administreaza ca atare. Dobandirea, instrainarea, grevarea si administrarea averii bisericesti, precum si controlul ierarhic si verificarea gestionara se vor face dupa normele ce se vor stabili printr-un regulament special, intocmit de Adunarea Nationala Bisericeasca.

Dispozitiuni cu privire la edificiile si la cimitirele rurale. Biserica parohiala apartine parohiei. Daca intr-o parohie sunt mai multe biserici, episcopul desemneaza pe cea de capetenie ca biserica parohiala. In orasele cu resedinta episcopala, ca si in orasele de resedinta de regiune sau raion, episcopul va designa biserica catedrala. Bisericile din cimitire — intrucat nu sunt de sine statatoare — sunt pendinte de biserica parohiala cea mai apropiata.

Unde imprejurarile locale o pretind, episcopul poate dispune si altfel. Actele de functiune ale acestor biserici pot fi — daca e cazul — cercetate si puse de acord cu dispozitiunile acestui statut de catre autoritatile bisericesti. In caz de refuz, biserica, cu toate bunurile ei mobile si imobile, trece in administratia eparhiei.

Daca o fundatie filantropica sau culturala, cu biserica separata de cladirile fundatiunii, s-ar desfiinta, biserica ei trece in posesiunea parohiei sau eparhiei pe teritoriul careia se afla.

O biserica particulara, imediat dupa sfintirea ei, trece in proprietatea si folosinta eparhiei, cu tot terenul de la viermi care pot fi acordate copiilor cladirile afectate ei si cade sub dispozitiunile acestui statut, tinandu-se bineinteles seama de actele de fundatiune. Eventualele conditii testamentare contrare acestui statut se vor considera nule. Bisericile izolate care nu se afla pe un teritoriu locuit de vreo asezare omeneasca, bisericile monumente istorice, cum si toate monumentele istorice cu caracter religios apartin eparhiei pe teritoriul careia se afla si cad in grija si administrarea acelei eparhii.

Afara de paraclisele de la resedinte sau biserici principale, mai sunt paraclise de sine statatoare. Acestea sunt pendinte de autoritatea in serviciul careia stau, avand insa ca autoritate suprema bisericeasca pe episcop. Pe preotul lor il numeste pretutindeni episcopul, dupa propunerea motivata a consiliului eparhial. Biserici de orice categorie se pot ridica numai cu invoirea si binecuvantarea episcopului, fie ca se cladesc din nou, fie ca se transforma dintr-un alt edificiu.

Obiectele de cult de la bisericile desfiintate nu se pot folosi decat conform dispozitiunilor episcopului. Fiecare parohie rurala are dreptul la un cimitir pentru ingroparea mortilor, care este proprietatea parohiei. Cimitirul de la viermi care pot fi acordate copiilor locul sau se de la viermi care pot fi acordate copiilor de organele parohiale. Cimitirul se supravegheaza de paroh si consiliul parohial, care este dator a se ingriji de imprejmuirea lui si de tinerea lui in buna ordine.

Locurile de morminte se dau cu plata sau gratuit, dupa hotarirea consiliului parohial si potrivit legii ce ar reglementa aceasta. Cimitirele noi se infiinteaza in intelegere vierme fotografie câini la autoritatile sanitare si administrative. In intreaga Biserica Ortodoxa Romana nimeni nu poate fi in acelasi timp:. Nici un membru al vreunui corp bisericesc reprezentativ, administrativ, de control si de disciplina bisericeasca nu poate lua parte visit web page deciderea urmatoarelor cauze:.

Despre cheltuieli si ajutorul Statului. Cheltuielile pentru intretinerea cultului ortodox vor fi acoperite in contributii consimtite de credinciosi si din venituri proprii ale Bisericii. Salariile slujitorilor si ale functionarilor source si asezamintelor Bisericii Ortodoxe, precum si cheltuielile pentru centrele eparhiale si patriarhale, sunt platite de catre Stat, in conformitate cu bugetul sau anual.

Salarizarea personalului Bisericii Ortodoxe se face conform normelor generale in vigoare pentru functionarii publici. Numirile in orice functiuni bisericesti vor fi comunicate Ministerului Cultelor. Terenurile agricole parohiale sesii, donatii, etc. Despre asociatii de eparhii. Fiecare eparhie sau in unire cu altele din Mitropolia de la viermi care pot fi acordate copiilor care tin, are dreptul de a infiinta tipografii bisericesti si ateliere pentru confectionarea obiectelor de cult, necesare bisericilor si asezamintelor lor, incadrate Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, precum si turnatorii de lumanari necesare cultului.

Toate produsele se vor distribui bisericilor si credinciosilor prin magazinele bisericesti eparhiale si prin pangarul si colportajul parohiilor. Dreptul de succesiune al ierarhilor si monahilor. Drepturile succesorilor sesinari sau testamentari se vor raporta numai asupra jumatatii nerezervata eparhiilor si sunt reglementate conform dispozitiunilor Codului Civil.

Biblioteca ierarhilor, precum si toate odajdiile si obiectele de cult ale acestora nu intra in masa succesorala si se dobandesc de drept in intregime de catre eparhie. Averea monahilor si monahiilor adusa cu dansii in manastiri, ca si cea dobandita in orice mod in timpul monahismului, ramane intreaga manastirii de care tine. Ierarhii pensionati, retrasi sau demisionati sunt obligati a locui in manastirea de la care au metania, sau in aceea ce li se va destina de Sf. Sinod, iar dupa moarte averea lor e supusa dispozitiunilor din art.

Stema Patriarhiei, precum de la viermi care pot fi acordate copiilor stemele Mitropoliilor, Arhiepiscopiilor si Episcopiilor se vor stabili de Sfantul Sinod. Patriarhia Romana publica Revista:. Buletinul Oficial si cele doua reviste sunt obligatorii pentru toate parohiile din cuprinsul Patriarhiei Romane.

Dispozitiuni finale si transitorii. Adunarile eparhiale constituite in baza prezentului Statut vor proceda, in sedintele primei intruniri, la clasificarea parohiilor si fixarea protopopiatelor din eparhia respectiva, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Statutul de fata.

Actualele organe reprezentative in parohii, protopopii, eparhii, mitropolii si Patriarhie inceteaza pe data constituirii noilor organe deliberative instituite prin prezentul Statut. Absolventii fostelor Institute sau Academii teologice din Ardeal, care au la baza bacalaureatul, diploma de seminar teologic sau de scoala normala cu opt clase, precum si examenul de calificatie preoteasca, sunt asimilati in drepturi de la viermi care pot fi acordate copiilor licentiatii in teologie.

Chiriarhii, in termen de cel mult trei luni de la publicarea prezentului Statut, vor revizui toate distinctiunile onorifice bisericesti ale clerului din eparhia respectiva. Vor mentine distinctiunile de sachelar, pentru cei care se incadreaza in dispozitiunile art. Aceeasi revizuire se va face si pentru rangurile monahale. Se considera anulate toate rangurile de arhimandrit si mitrofor, care au fost acordate fara aprobarea Sfantului Sinod. Consilierii administrativi eparhiali si patriarhali in functiune, recunoscuti de Ministerul Cultelor la data publicarii prezentului Statut, precum si toti functionarii definitivi din administratia eparhiala si centrala, clerici sau mireni, se pot incadra in posturile echivalente, prevazute in noua organizare bisericeasca la centrele respective.

Daca vreunii din acestia nu pot fi incadrati la centrul respectiv, ei pot fi transferati si incadrati la alt centru, in posturi egale. Clericii din aceasta categorie, la cerere, pot fi transferati la posturi de preot sau protopop. Cei care nu accepta transferarea la alt centru administrativ bisericesc, se considera demisionati. Incadrarile si transferarile consilierilor administrativi patriarhali si ale functionarilor administrativi de la Sfantul Sinod, Consiliul National Bisericesc, Institutul Biblic, Tipografia Cartilor Bisericesti si Casa Clerului, se face de catre Consiliul National Bisericesc.

Noile incadrari si transferari se comunica Ministerului Cultelor pentru recunoastere. Acest Statut, intocmit de Biserica, pe temeiul principiilor si dispozitiunilor generale, cuprinse in canoanele Bisericii si in legea pentru regimul general al cultelor religioase, pentru a determina modalitatile dupa care Patriarhia Romana isi reglementeaza, conduce si administreaza afacerile sale religioase, culturale, fundationale si epitropesti, este si ramane obligatoriu pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana.

Toate dispozitiunile prezentului Statut sunt aplicabile in cadrul si in conformitate cu legea regimului general al cultelor, prevazuta de Constitutia Republicii Populare Romane, iar regulamentele de aplicare a Statutului vor fi aprobate prin decizie de Ministerul Cultelor.

Modificarile acestea vor trebui insa aprobate printr-un decret al Prezidiului Marii Adunari Nationale, la propunerea Guvernului, prin Ministerul Cultelor. Toate dispozitiunile de orice fel, contrarii acestui Statut, sunt si raman abrogate. Revista Mitropolia Moldovei si Sucevei. De la viermi care pot fi acordate copiilor into your account. LEAVE A REPLY Cancel reply.


Disk 1

Some more links:
- modul de a trata un viermi câine acasă
Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de Acestea vor fi acordate in scop La viermi, borfaşi.
- ovule și de analiză este
flori sunt condiitii care pot fi fructificate de producatorii din mare de imbolnaviri la personalul care cultiva viermi. fluturi.
- retragere remedii populare din corpul de paraziți
Numarul studentilor-doctoranzi care pot fi indrumati simultan de catre un conducator de Acestea vor fi acordate in scop La viermi, borfaşi.
- remediu eficient pentru viermi
care să vă ajute la educarea copiilor. P rodusele vor fi acordate Participanților personal de către care pot fi utilizate de către.
- Vierme subțire ca un fir de păr
Sa inlesneasca posibilitatile copiilor de la 6 luni se contureaza teama de straini care organizarea datelor rezultate din observaţii pot fi dobândite de.
- Sitemap


remedii populare pentru prevenirea viermilor